Ancient Wose

Level 3

 

Advances to:

Advance from: Elder Wose

HP: 80  Cost: 48  Moves: Alignment: lawful  XP: 100

Abilities: ambush regenerates

Ibland hörs berättas om en bonde som hade en stor ek i sin trädgård, ett träd som hade stått där redan när hans far första gången satte en plog i markerna, och under vilken hans familj ägde många minnen. Bondens förvåning och chock var stor då han en dag vaknade och upptäckte att den på något vis hade försvunnit; endast en bar markfläck vittnade om att den en gång stått där.
Det här slaget av historier är allt som är känt om det som troligtvis är de mest uråldriga av enter.
Anmärkning:

unit help^Attacks

Name Type Strikes Range Special
crush impact 25-2 melee  

Resistances

blade 0%
cold 10%
fire -50%
arcane -30%
impact 40%
pierce 60%

Terrain Modifiers

Terrain Movement Defense
Castle 1 20%
Village 1 20%
Deep Water 99 10%
Shallow Water 2 20%
Grassland 1 20%
Forest 1 40%
Hills 2 30%
Mountains 3 30%
Swamp 2 30%
Sand 2 20%
Cave 3 20%
Snow 2 20%
Mushroom Grove 2 30%
Chasm 99 20%

Back to start