Dwarvish Thunderer

Level 1

 

Advances to: Dwarvish Thunderguard 

Advance from:

HP: 34  Cost: 17  Moves: Alignment: neutral  XP: 40

Abilities:

Gdy ludzie Wesnoth po raz pierwszy spotkali krasnoludów, zaczęły wśród nich krążyć pogłoski o potędze krasnoludzkich grzmotomiotów, którzy potrafili siać śmierć z daleka przy pomocy dziwnych lasek. Ogłuszający hałas dobywający się z tych huczących kijów napawa strachem każdego przeciwnika, a obawę przed tą bronią potęguje tylko tajemnica, w jakiej krasnoludy utrzymują zasady jej działania.

unit help^Attacks

Name Type Strikes Range Special
dagger blade 6-2 melee  
thunderstick pierce 18-1 ranged  

Resistances

blade 20%
cold 10%
fire 10%
arcane 10%
impact 20%
pierce 20%

Terrain Modifiers

Terrain Movement Defense
Castle 1 60%
Village 1 50%
Deep Water 99 20%
Shallow Water 3 20%
Grassland 1 30%
Forest 1 30%
Hills 1 60%
Mountains 1 70%
Swamp 3 20%
Sand 1 30%
Cave 1 50%
Snow 2 30%
Mushroom Grove 1 40%
Chasm 99 20%

Back to start