Dwarvish Sentinel

Level 3

 

Advances to:

Advance from: Dwarvish Stalwart

HP: 68  Cost: 41  Moves: Alignment: neutral  XP: 100

Abilities: steadfast

Wartownicy krasnoludów to elitarne jednostki, stanowiące opokę każdej linii obrony. Atak czołowy na bronione przez nich pozycje jest często wykluczony, gdyż nie tylko będzie bezskuteczny, ale na ogół wręcz samobójczy. Wartownicy są mistrzami walki wręcz i potrafią bronić piędzi ziemi z niewzruszonością zakorzenionego w niej dębu.

unit help^Attacks

Name Type Strikes Range Special
spear pierce 9-3 melee  
javelin pierce 11-2 ranged  

Resistances

blade 30%
cold 10%
fire 10%
arcane 10%
impact 20%
pierce 30%

Terrain Modifiers

Terrain Movement Defense
Castle 1 60%
Village 1 50%
Deep Water 99 20%
Shallow Water 3 20%
Grassland 1 40%
Forest 1 40%
Hills 1 50%
Mountains 1 60%
Swamp 3 20%
Sand 1 40%
Cave 1 50%
Snow 2 30%
Mushroom Grove 1 40%
Chasm 99 20%

Back to start