Dwarvish Berserker

Level 2

 

Advances to:

Advance from: Dwarvish Ulfserker

HP: 48  Cost: 33  Moves: Alignment: neutral  XP: 100

Abilities:

Berserkerzy należą do rzadkiej kasty krasnoludów, której zwyczaj nakazuje im przed walką wprowadzać się w szał bojowy. W wirze walki berserkerzy porzucają wszelką obronę, myśląc tylko o zapamiętałych i nieustępliwych atakach, z których słyną.

unit help^Attacks

Name Type Strikes Range Special
berserker frenzy blade 7-4 melee berserk 

Resistances

blade 20%
cold 10%
fire 10%
arcane 10%
impact 20%
pierce 20%

Terrain Modifiers

Terrain Movement Defense
Castle 1 40%
Village 1 40%
Deep Water 99 20%
Shallow Water 3 20%
Grassland 1 30%
Forest 1 30%
Hills 1 40%
Mountains 1 50%
Swamp 3 20%
Sand 1 30%
Cave 1 40%
Snow 2 30%
Mushroom Grove 1 40%
Chasm 99 20%

Back to start