Tursagano kūjis

Dvarfai
L3
Dvarfų runvedys
(image)
Cost:50
HP:48
XP:150
MP:4
18 × 2 peštynės (smūgis) (magiška)
12 × 3 šaudymas (šaltis) (magiška)
9 × 3 šaudymas (paslaptinga) (magiška)
L1
Dvarfų liudytojas
(image)
Cost:20
HP:30
XP:32
MP:5
įkvėpia
5 × 2 peštynės (smūgis) (magiška)
6 × 1 šaudymas (smūgis) (magiška, sulėtina)
L2
Dvarfų metraštininkas
(image)
Cost:40
HP:40
XP:80
MP:5
įkvėpia, atnuodija
7 × 2 peštynės (smūgis) (magiška)
6 × 2 šaudymas (smūgis) (magiška, sulėtina)
L3
Dvarfų Išminčius
(image)
Cost:50
HP:50
XP:150
MP:5
įkvėpia, atnuodija, gydo +4
9 × 2 peštynės (smūgis) (magiška)
6 × 3 šaudymas (smūgis) (magiška, sulėtina)
L1
Kaukėtas dvarfų kovotojas
(image)
Cost:16
HP:38
XP:41
MP:4
7 × 3 peštynės (kirtimas)
8 × 2 peštynės (smūgis)
L2
Kaukėtas dvarfų šarvuotis
(image)
Cost:32
HP:59
XP:74
MP:4
11 × 3 peštynės (kirtimas)
14 × 2 peštynės (smūgis)
L3
Kaukėtas dvarfų valdovas
(image)
Cost:54
HP:79
XP:150
MP:4
15 × 3 peštynės (kirtimas)
19 × 2 peštynės (smūgis)
10 × 1 šaudymas (kirtimas)
L1
Kaukėtas dvarfų perkūntrankis
(image)
Cost:17
HP:34
XP:40
MP:4
6 × 2 peštynės (kirtimas)
18 × 1 šaudymas (dūris)
L2
Kaukėtas dvarfų perkūnšaudis
(image)
Cost:30
HP:44
XP:95
MP:4
6 × 3 peštynės (kirtimas)
28 × 1 šaudymas (dūris)
L3
Kaukėtas dvarfų slibingriausmis
(image)
Cost:46
HP:59
XP:150
MP:4
9 × 3 peštynės (kirtimas)
40 × 1 šaudymas (dūris)
L1
Kaukėtas dvarfų sargybinis
(image)
Cost:19
HP:42
XP:47
MP:4
atsparus
5 × 3 peštynės (dūris)
5 × 1 šaudymas (dūris)
L2
Kaukėtas dvarfų stipruolis
(image)
Cost:32
HP:54
XP:85
MP:4
atsparus
7 × 3 peštynės (dūris)
8 × 1 šaudymas (dūris)
L3
Kaukėtas dvarfų sergėtojas
(image)
Cost:41
HP:68
XP:150
MP:4
atsparus
9 × 3 peštynės (dūris)
11 × 2 šaudymas (dūris)
Last updated on Wed Dec 6 02:41:39 2023.