Predeterminada

Alianza de Neilga
L1 ♟
Anano arcabuceiro
(image)
Cost:17
HP:34
XP:40
MP:4
6 × 2 corpo a corpo (folla)
18 × 1 a distancia (perforación)
L2 ♚
Anano mosqueteiro
(image)
Cost:30
HP:44
XP:95
MP:4
6 × 3 corpo a corpo (folla)
28 × 1 a distancia (perforación)
L3
Anano fusileiro
(image)
Cost:46
HP:59
XP:150
MP:4
9 × 3 corpo a corpo (folla)
40 × 1 a distancia (perforación)
L1 ♟
Anano frenético
(image)
Cost:19
HP:34
XP:42
MP:5
4 × 4 corpo a corpo (folla) (furioso)
L2
Anano furioso
(image)
Cost:33
HP:48
XP:100
MP:5
7 × 4 corpo a corpo (folla) (furioso)
L1 ♟
Anano gardián
(image)
Cost:19
HP:42
XP:47
MP:4
firme
5 × 3 corpo a corpo (perforación)
5 × 1 a distancia (perforación)
L2 ♚
Anano incondicional
(image)
Cost:32
HP:54
XP:85
MP:4
firme
7 × 3 corpo a corpo (perforación)
8 × 1 a distancia (perforación)
L3
Anano sentinela
(image)
Cost:44
HP:68
XP:150
MP:4
firme
9 × 3 corpo a corpo (perforación)
11 × 2 a distancia (perforación)
L1 ♟
Anano loitador
(image)
Cost:16
HP:38
XP:41
MP:4
7 × 3 corpo a corpo (folla)
8 × 2 corpo a corpo (impacto)
L2 ♚
Anano acoirazado
(image)
Cost:32
HP:59
XP:74
MP:4
11 × 3 corpo a corpo (folla)
14 × 2 corpo a corpo (impacto)
L3
Cabaleiro anano
(image)
Cost:50
HP:79
XP:150
MP:4
15 × 3 corpo a corpo (folla)
19 × 2 corpo a corpo (impacto)
10 × 1 a distancia (folla)
L1 ♟
Bandoleiro
(image)
Cost:14
HP:30
XP:36
MP:7
4 × 2 corpo a corpo (impacto)
5 × 2 a distancia (impacto)
L2
Proscrito
(image)
Cost:28
HP:42
XP:77
MP:7
8 × 2 corpo a corpo (impacto)
6 × 3 a distancia (impacto)
L3
Fuxitivo
(image)
Cost:53
HP:62
XP:150
MP:7
ocúltase
11 × 2 corpo a corpo (impacto)
7 × 4 a distancia (impacto)
L1 ♟
Furtivo
(image)
Cost:14
HP:32
XP:29
MP:5
3 × 2 corpo a corpo (folla)
4 × 4 a distancia (perforación)
L2 ♚
Trampeiro
(image)
Cost:27
HP:45
XP:65
MP:5
4 × 4 corpo a corpo (folla)
6 × 4 a distancia (perforación)
L3
Gardabosques
(image)
Cost:52
HP:60
XP:150
MP:6
7 × 4 corpo a corpo (folla)
7 × 4 a distancia (perforación)
L3
Mestre cazador
(image)
Cost:50
HP:57
XP:150
MP:5
5 × 4 corpo a corpo (folla)
9 × 4 a distancia (perforación) (puntería)
L1 ♟
Ladrón
(image)
Cost:13
HP:24
XP:28
MP:6
4 × 3 corpo a corpo (folla) (puñalada polas costas)
L2 ♚
Pillabán
(image)
Cost:24
HP:40
XP:70
MP:6
guerrilleiro
6 × 3 corpo a corpo (folla) (puñalada polas costas)
4 × 3 a distancia (folla)
L3
Asasino
(image)
Cost:44
HP:51
XP:150
MP:6
guerrilleiro
8 × 3 corpo a corpo (folla) (puñalada polas costas)
5 × 3 a distancia (folla) (velenoso)
L1 ♟
Xinete de grifón
(image)
Cost:24
HP:34
XP:38
MP:8
12 × 2 corpo a corpo (folla)
L2
Amestrador de grifóns
(image)
Cost:37
HP:51
XP:100
MP:10
15 × 2 corpo a corpo (folla)
Draconiáns
L1 ♟
Draconián batallador
(image)
Cost:19
HP:43
XP:45
MP:5
5 × 4 corpo a corpo (folla)
6 × 4 corpo a corpo (perforación) (primeiro golpe)
L2 ♚
Draconián mallador
(image)
Cost:31
HP:66
XP:95
MP:5
8 × 4 corpo a corpo (folla)
6 × 5 corpo a corpo (perforación)
10 × 3 corpo a corpo (impacto)
L3
Draconián executor
(image)
Cost:44
HP:85
XP:150
MP:5
11 × 4 corpo a corpo (folla)
14 × 3 corpo a corpo (impacto)
8 × 5 corpo a corpo (perforación)
L2 ♚
Draconián mediador
(image)
Cost:31
HP:62
XP:105
MP:5
11 × 3 corpo a corpo (folla)
17 × 2 corpo a corpo (perforación) (primeiro golpe)
L3
Draconián gardián
(image)
Cost:46
HP:82
XP:150
MP:5
16 × 3 corpo a corpo (folla)
23 × 2 corpo a corpo (perforación) (primeiro golpe)
L1 ♟
Draconián incendiario
(image)
Cost:21
HP:42
XP:43
MP:5
7 × 2 corpo a corpo (folla)
6 × 4 a distancia (lume)
L2 ♚
Draconián chameante
(image)
Cost:35
HP:55
XP:80
MP:5
líder
8 × 3 corpo a corpo (folla)
6 × 4 a distancia (lume)
L3
Draconián de corazón ardente
(image)
Cost:51
HP:72
XP:150
MP:5
líder
11 × 3 corpo a corpo (folla)
8 × 4 a distancia (lume)
L2 ♚
Draconián de lume
(image)
Cost:35
HP:63
XP:80
MP:5
9 × 2 corpo a corpo (folla)
7 × 5 a distancia (lume)
L3
Draconián infernal
(image)
Cost:51
HP:82
XP:150
MP:5
12 × 2 corpo a corpo (folla)
8 × 6 a distancia (lume)
L1 ♟
Draconián loitador
(image)
Cost:17
HP:39
XP:42
MP:6
7 × 3 corpo a corpo (folla)
3 × 3 a distancia (lume)
L2 ♚
Draconián guerreiro
(image)
Cost:30
HP:60
XP:70
MP:6
11 × 3 corpo a corpo (folla)
5 × 3 a distancia (lume)
L3
Draconián mestre de espadas
(image)
Cost:47
HP:80
XP:150
MP:6
16 × 3 corpo a corpo (folla)
8 × 3 a distancia (lume)
L1 ♟
Draconián planador
(image)
Cost:16
HP:32
XP:35
MP:8
6 × 2 corpo a corpo (impacto)
3 × 3 a distancia (lume) (puntería)
L2
Draconián voador
(image)
Cost:30
HP:45
XP:80
MP:9
6 × 3 corpo a corpo (impacto)
5 × 3 a distancia (lume) (puntería)
L3
Draconián furacanado
(image)
Cost:43
HP:58
XP:150
MP:9
8 × 3 corpo a corpo (impacto)
8 × 3 a distancia (lume) (puntería)
L1 ♟
Saurian Skirmisher
(image)
Cost:15
HP:26
XP:32
MP:6
guerrilleiro
4 × 4 corpo a corpo (perforación)
4 × 2 a distancia (perforación)
L2
Saurian Ambusher
(image)
Cost:30
HP:36
XP:55
MP:7
guerrilleiro
6 × 4 corpo a corpo (perforación)
5 × 2 a distancia (perforación)
L3
Saurian Flanker
(image)
Cost:46
HP:47
XP:150
MP:7
guerrilleiro
8 × 4 corpo a corpo (perforación)
7 × 2 a distancia (perforación)
L1 ♟
Saurio augur
(image)
Cost:16
HP:22
XP:28
MP:6
sanda 4
4 × 2 corpo a corpo (impacto)
5 × 3 a distancia (frío) (máxico)
L2 ♚
Saurio adiviño
(image)
Cost:27
HP:29
XP:100
MP:6
cura, sanda 8
5 × 2 corpo a corpo (impacto)
6 × 3 a distancia (frío) (máxico)
L2 ♚
Saurio oráculo
(image)
Cost:27
HP:29
XP:100
MP:6
sanda 4
4 × 3 corpo a corpo (impacto)
8 × 3 a distancia (frío) (máxico)
Leais
L1 ♟
Arqueiro
(image)
Cost:14
HP:33
XP:39
MP:5
4 × 2 corpo a corpo (folla)
6 × 3 a distancia (perforación)
L2 ♚
Arqueiro de arco longo
(image)
Cost:26
HP:51
XP:68
MP:5
8 × 2 corpo a corpo (folla)
10 × 3 a distancia (perforación)
L3
Mestre arqueiro
(image)
Cost:46
HP:67
XP:150
MP:5
8 × 3 corpo a corpo (folla)
11 × 4 a distancia (perforación)
L1 ♟
Esgrimidor
(image)
Cost:16
HP:28
XP:42
MP:6
guerrilleiro
4 × 4 corpo a corpo (folla)
L2
Duelista
(image)
Cost:32
HP:44
XP:90
MP:7
guerrilleiro
5 × 5 corpo a corpo (folla)
12 × 1 a distancia (perforación)
L3
Mestre de armas
(image)
Cost:44
HP:57
XP:150
MP:7
guerrilleiro
7 × 5 corpo a corpo (folla)
20 × 1 a distancia (perforación)
L1 ♟
Home a cabalo
(image)
Cost:23
HP:38
XP:44
MP:8
9 × 2 corpo a corpo (perforación) (carga)
L2
Cabaleiro
(image)
Cost:40
HP:58
XP:120
MP:8
8 × 4 corpo a corpo (folla)
14 × 2 corpo a corpo (perforación) (carga)
L3
Gran cabaleiro
(image)
Cost:58
HP:78
XP:150
MP:7
12 × 4 corpo a corpo (folla)
17 × 2 corpo a corpo (perforación) (carga)
L3
Paladín
(image)
Cost:58
HP:65
XP:150
MP:8
sanda 4
8 × 5 corpo a corpo (arcano)
15 × 2 corpo a corpo (perforación) (carga)
L2
Xustador
(image)
Cost:40
HP:50
XP:100
MP:10
12 × 3 corpo a corpo (perforación) (carga)
L1 ♟
Home montado
(image)
Cost:17
HP:34
XP:40
MP:8
6 × 3 corpo a corpo (folla)
L2
Dragón
(image)
Cost:34
HP:49
XP:95
MP:9
6 × 4 corpo a corpo (folla)
12 × 1 a distancia (perforación)
L3
Gran xinete
(image)
Cost:52
HP:64
XP:150
MP:9
10 × 4 corpo a corpo (folla)
20 × 1 a distancia (perforación)
L1 ♟
Infante pesado
(image)
Cost:19
HP:38
XP:40
MP:4
11 × 2 corpo a corpo (impacto)
L2 ♚
Infante de choque
(image)
Cost:35
HP:52
XP:110
MP:4
18 × 2 corpo a corpo (impacto)
L3
Infante acoirazado
(image)
Cost:50
HP:64
XP:150
MP:4
25 × 2 corpo a corpo (impacto)
L1 ♟
Lanceiro
(image)
Cost:14
HP:36
XP:42
MP:5
7 × 3 corpo a corpo (perforación) (primeiro golpe)
6 × 1 a distancia (perforación)
L2 ♚
Espadachín
(image)
Cost:25
HP:55
XP:60
MP:5
8 × 4 corpo a corpo (folla)
L3
Garda real
(image)
Cost:43
HP:74
XP:150
MP:6
11 × 4 corpo a corpo (folla)
L2 ♚
Lanzador de xavelina
(image)
Cost:25
HP:48
XP:100
MP:5
8 × 3 corpo a corpo (perforación) (primeiro golpe)
11 × 2 a distancia (perforación)
L2 ♚
Piqueiro
(image)
Cost:25
HP:55
XP:65
MP:5
10 × 3 corpo a corpo (perforación) (primeiro golpe)
L3
Alabardeiro
(image)
Cost:44
HP:72
XP:150
MP:5
15 × 3 corpo a corpo (perforación) (primeiro golpe)
19 × 2 corpo a corpo (folla)
L1 ♟
Mago
(image)
Cost:20
HP:24
XP:54
MP:5
5 × 1 corpo a corpo (impacto)
7 × 3 a distancia (lume) (máxico)
L2 ♚
Mago branco
(image)
Cost:40
HP:35
XP:136
MP:5
cura, sanda 8
6 × 2 corpo a corpo (impacto)
9 × 3 a distancia (arcano) (máxico)
L3
Mago da luz
(image)
Cost:60
HP:47
XP:150
MP:5
ilumina, cura, sanda 8
7 × 3 corpo a corpo (impacto)
12 × 3 a distancia (arcano) (máxico)
L2 ♚
Mago vermello
(image)
Cost:40
HP:42
XP:100
MP:5
6 × 2 corpo a corpo (impacto)
8 × 4 a distancia (lume) (máxico)
L3
Arquimago
(image)
Cost:59
HP:54
XP:220
MP:5
7 × 2 corpo a corpo (impacto)
12 × 4 a distancia (lume) (máxico)
L4
Gran mago
(image)
Cost:72
HP:65
XP:200
MP:5
9 × 2 corpo a corpo (impacto)
16 × 4 a distancia (lume) (máxico)
L3
Mago prateado
(image)
Cost:59
HP:48
XP:150
MP:6
telepórtase
7 × 2 corpo a corpo (impacto)
9 × 4 a distancia (lume) (máxico)
L1 ♟
Sirénido loitador
(image)
Cost:14
HP:36
XP:36
MP:6
6 × 3 corpo a corpo (perforación)
L2
Sirénido guerreiro
(image)
Cost:28
HP:50
XP:80
MP:6
10 × 3 corpo a corpo (perforación)
L3
Sirénido hoplita
(image)
Cost:43
HP:52
XP:150
MP:5
firme
15 × 2 corpo a corpo (perforación)
L3
Sirénido tritón
(image)
Cost:43
HP:60
XP:150
MP:6
14 × 3 corpo a corpo (perforación)
19 × 2 corpo a corpo (folla)
L2 ♚
Tenente
(image)
Cost:35
HP:40
XP:80
MP:6
líder
8 × 3 corpo a corpo (folla)
5 × 3 a distancia (perforación)
L3
Xeneral
(image)
Cost:54
HP:50
XP:180
MP:6
líder
9 × 4 corpo a corpo (folla)
7 × 3 a distancia (perforación)
L4
Gran mariscal
(image)
Cost:66
HP:60
XP:200
MP:6
líder
10 × 4 corpo a corpo (folla)
8 × 3 a distancia (perforación)
Non mortos
L1 ♟
Adepto escuro
(image)
Cost:16
HP:28
XP:48
MP:5
10 × 2 a distancia (frío) (máxico)
7 × 2 a distancia (arcano) (máxico)
L2 ♚
Feiticeiro escuro
(image)
Cost:32
HP:48
XP:90
MP:5
4 × 3 corpo a corpo (impacto)
13 × 2 a distancia (frío) (máxico)
9 × 2 a distancia (arcano) (máxico)
L3
Liche
(image)
Cost:50
HP:60
XP:150
MP:6
mergúllase
8 × 3 corpo a corpo (arcano) (absorbe)
12 × 3 a distancia (frío) (máxico)
9 × 3 a distancia (arcano) (máxico)
L3
Nigromante
(image)
Cost:50
HP:70
XP:150
MP:5
6 × 3 corpo a corpo (impacto) (peste)
17 × 2 a distancia (frío) (máxico)
12 × 2 a distancia (arcano) (máxico)
L0 ♟
Cadáver andante
(image)
Cost:8
HP:18
XP:24
MP:4
6 × 2 corpo a corpo (impacto) (peste)
L1
Inanimado
(image)
Cost:13
HP:28
XP:50
MP:4
7 × 3 corpo a corpo (impacto) (peste)
L1 ♟
Esqueleto
(image)
Cost:15
HP:34
XP:35
MP:5
mergúllase
7 × 3 corpo a corpo (folla)
L2 ♚
Espadachín da morte
(image)
Cost:28
HP:39
XP:100
MP:6
mergúllase
8 × 5 corpo a corpo (folla)
L2 ♚
Renacido
(image)
Cost:28
HP:47
XP:85
MP:5
mergúllase
8 × 4 corpo a corpo (folla)
L3
Renacido acoirazado
(image)
Cost:47
HP:68
XP:150
MP:5
mergúllase
12 × 4 corpo a corpo (folla)
L1 ♟
Esqueleto arqueiro
(image)
Cost:14
HP:31
XP:35
MP:5
mergúllase
3 × 2 corpo a corpo (impacto)
6 × 3 a distancia (perforación)
L2 ♚
Tirador de ósos
(image)
Cost:26
HP:40
XP:80
MP:5
mergúllase
6 × 2 corpo a corpo (folla)
10 × 3 a distancia (perforación)
L3
Arqueiro maldito
(image)
Cost:41
HP:50
XP:150
MP:5
mergúllase
8 × 2 corpo a corpo (folla)
14 × 3 a distancia (perforación)
L1 ♟
Fantasma
(image)
Cost:20
HP:18
XP:30
MP:7
4 × 3 corpo a corpo (arcano) (absorbe)
3 × 3 a distancia (frío)
L2
Sombra
(image)
Cost:38
HP:24
XP:100
MP:7
asexante nocturno, guerrilleiro
8 × 3 corpo a corpo (folla) (puñalada polas costas)
L3
Esqueleto maldito
(image)
Cost:52
HP:35
XP:150
MP:7
asexante nocturno, guerrilleiro
10 × 3 corpo a corpo (folla) (puñalada polas costas)
L2
Ánima
(image)
Cost:38
HP:25
XP:100
MP:7
6 × 4 corpo a corpo (arcano) (absorbe)
4 × 3 a distancia (frío)
L3
Espectro
(image)
Cost:52
HP:33
XP:150
MP:7
9 × 4 corpo a corpo (arcano) (absorbe)
6 × 3 a distancia (frío)
L1 ♟
Monstro da prea
(image)
Cost:16
HP:33
XP:35
MP:5
4 × 3 corpo a corpo (folla) (velenoso)
L2 ♚
Necrófago
(image)
Cost:27
HP:47
XP:120
MP:5
aliméntase
7 × 3 corpo a corpo (folla) (velenoso)
L3
Devorador
(image)
Cost:43
HP:65
XP:150
MP:5
aliméntase
10 × 3 corpo a corpo (folla) (velenoso)
L0 ♟
Morcego vampiro
(image)
Cost:13
HP:16
XP:22
MP:8
4 × 2 corpo a corpo (folla) (absorbe)
L1
Morcego sanguinario
(image)
Cost:21
HP:27
XP:70
MP:9
5 × 3 corpo a corpo (folla) (absorbe)
L2
Morcego terrorífico
(image)
Cost:34
HP:33
XP:100
MP:9
6 × 4 corpo a corpo (folla) (absorbe)
Nórdicos
L1 ♟
Cachorro de troll
(image)
Cost:13
HP:42
XP:36
MP:4
rexenérase
7 × 2 corpo a corpo (impacto)
L2 ♚
Troll
(image)
Cost:29
HP:55
XP:66
MP:5
rexenérase
14 × 2 corpo a corpo (impacto)
L3
Troll guerreiro
(image)
Cost:44
HP:70
XP:150
MP:5
rexenérase
20 × 2 corpo a corpo (impacto)
L2 ♚
Troll tirapedras
(image)
Cost:29
HP:49
XP:100
MP:5
rexenérase
10 × 2 corpo a corpo (impacto)
17 × 1 a distancia (impacto)
L1 ♟
Naga loitador
(image)
Cost:14
HP:33
XP:32
MP:7
4 × 4 corpo a corpo (folla)
L2
Naga guerreiro
(image)
Cost:27
HP:43
XP:66
MP:7
7 × 4 corpo a corpo (folla)
L3
Naga mirmidón
(image)
Cost:48
HP:49
XP:150
MP:7
9 × 5 corpo a corpo (folla)
L1 ♟
Orco arqueiro
(image)
Cost:14
HP:32
XP:30
MP:5
3 × 2 corpo a corpo (folla)
6 × 3 a distancia (perforación)
7 × 2 a distancia (lume)
L2 ♚
Orco besteiro
(image)
Cost:26
HP:43
XP:80
MP:5
4 × 3 corpo a corpo (folla)
8 × 3 a distancia (perforación)
10 × 2 a distancia (lume)
L3
Orco mestre besteiro
(image)
Cost:43
HP:56
XP:150
MP:5
8 × 3 corpo a corpo (folla)
12 × 3 a distancia (perforación)
15 × 2 a distancia (lume)
L1 ♟
Orco asasino
(image)
Cost:17
HP:26
XP:34
MP:6
7 × 1 corpo a corpo (folla)
3 × 3 a distancia (folla) (puntería, velenoso)
L2 ♚
Orco matador
(image)
Cost:33
HP:36
XP:100
MP:6
9 × 2 corpo a corpo (folla)
6 × 3 a distancia (folla) (puntería, velenoso)
L1 ♟
Orco roñón
(image)
Cost:12
HP:38
XP:42
MP:5
9 × 2 corpo a corpo (folla)
L2 ♚
Orco guerreiro
(image)
Cost:26
HP:58
XP:60
MP:5
10 × 3 corpo a corpo (folla)
L3
Orco señor da guerra
(image)
Cost:48
HP:78
XP:150
MP:5
15 × 3 corpo a corpo (folla)
8 × 2 a distancia (perforación)
L0 ♟
Trasno lanceiro
(image)
Cost:9
HP:18
XP:18
MP:5
6 × 3 corpo a corpo (perforación)
3 × 1 a distancia (perforación)
L1
Trasno empalador
(image)
Cost:13
HP:26
XP:50
MP:5
8 × 3 corpo a corpo (perforación) (primeiro golpe)
5 × 1 a distancia (perforación)
L1
Trasno provocador
(image)
Cost:13
HP:31
XP:50
MP:5
líder
7 × 3 corpo a corpo (perforación)
L1 ♟
Xinete de lobo
(image)
Cost:17
HP:32
XP:30
MP:8
5 × 3 corpo a corpo (folla)
L2
Trasno cabaleiro
(image)
Cost:32
HP:49
XP:65
MP:9
7 × 4 corpo a corpo (folla)
L3
Xinete de lobo xigante
(image)
Cost:44
HP:61
XP:150
MP:10
9 × 4 corpo a corpo (folla)
4 × 4 corpo a corpo (folla) (velenoso)
L2
Trasno saqueador
(image)
Cost:32
HP:44
XP:100
MP:9
5 × 3 corpo a corpo (folla)
7 × 3 corpo a corpo (lume)
6 × 2 a distancia (impacto) (ralentiza)
Rebeldes
L1 ♟
Elfa xamán
(image)
Cost:15
HP:26
XP:32
MP:5
sanda 4
3 × 2 corpo a corpo (impacto)
3 × 2 a distancia (impacto) (ralentiza)
L2 ♚
Elfa druída
(image)
Cost:34
HP:36
XP:80
MP:5
cura, sanda 8
4 × 2 corpo a corpo (impacto)
6 × 2 a distancia (impacto) (ralentiza)
6 × 3 a distancia (perforación) (máxico)
L3
Elfa fuxidía
(image)
Cost:52
HP:46
XP:150
MP:6
cura, sanda 8
6 × 2 corpo a corpo (impacto) (máxico)
6 × 3 a distancia (impacto) (ralentiza)
8 × 3 a distancia (perforación) (máxico)
L2 ♚
Elfa feiticeira
(image)
Cost:34
HP:41
XP:100
MP:5
4 × 2 corpo a corpo (impacto)
4 × 3 a distancia (impacto) (ralentiza)
7 × 4 a distancia (arcano) (máxico)
L3
Elfa encantadora
(image)
Cost:55
HP:50
XP:180
MP:5
6 × 2 corpo a corpo (impacto)
5 × 4 a distancia (impacto) (ralentiza)
9 × 4 a distancia (arcano) (máxico)
L4
Elfa sílfide
(image)
Cost:67
HP:60
XP:200
MP:6
6 × 3 corpo a corpo (impacto) (máxico)
6 × 5 a distancia (impacto) (ralentiza)
10 × 5 a distancia (arcano) (máxico)
L1 ♟
Elfo arqueiro
(image)
Cost:17
HP:29
XP:44
MP:6
5 × 2 corpo a corpo (folla)
5 × 4 a distancia (perforación)
L2 ♚
Elfo silvano
(image)
Cost:38
HP:42
XP:90
MP:6
embosca
7 × 3 corpo a corpo (folla)
7 × 4 a distancia (perforación)
L3
Elfo vingador
(image)
Cost:53
HP:55
XP:150
MP:6
embosca
8 × 4 corpo a corpo (folla)
10 × 4 a distancia (perforación)
L2 ♚
Elfo tirador
(image)
Cost:37
HP:37
XP:80
MP:6
6 × 2 corpo a corpo (folla)
9 × 4 a distancia (perforación) (puntería)
L3
Tirador de elite élfico
(image)
Cost:51
HP:47
XP:150
MP:6
7 × 2 corpo a corpo (folla)
10 × 5 a distancia (perforación) (puntería)
L1 ♟
Elfo explorador
(image)
Cost:18
HP:32
XP:32
MP:9
4 × 3 corpo a corpo (folla)
6 × 2 a distancia (perforación)
L2
Elfo xinete
(image)
Cost:31
HP:46
XP:75
MP:10
7 × 3 corpo a corpo (folla)
9 × 2 a distancia (perforación)
L3
Elfo batedor
(image)
Cost:43
HP:57
XP:150
MP:10
7 × 4 corpo a corpo (folla)
8 × 3 a distancia (perforación)
L1 ♟
Elfo loitador
(image)
Cost:14
HP:33
XP:40
MP:5
5 × 4 corpo a corpo (folla)
3 × 3 a distancia (perforación)
L2 ♚
Capitán élfico
(image)
Cost:32
HP:47
XP:90
MP:5
líder
7 × 4 corpo a corpo (folla)
5 × 3 a distancia (perforación)
L3
Mariscal élfico
(image)
Cost:54
HP:62
XP:150
MP:5
líder
10 × 4 corpo a corpo (folla)
8 × 3 a distancia (perforación)
L2 ♚
Heroe élfico
(image)
Cost:30
HP:51
XP:90
MP:5
8 × 4 corpo a corpo (folla)
6 × 3 a distancia (perforación)
L3
Campión élfico
(image)
Cost:48
HP:70
XP:150
MP:5
9 × 5 corpo a corpo (folla)
9 × 3 a distancia (perforación)
L1 ♟
Mago
(image)
Cost:20
HP:24
XP:54
MP:5
5 × 1 corpo a corpo (impacto)
7 × 3 a distancia (lume) (máxico)
L2 ♚
Mago branco
(image)
Cost:40
HP:35
XP:136
MP:5
cura, sanda 8
6 × 2 corpo a corpo (impacto)
9 × 3 a distancia (arcano) (máxico)
L3
Mago da luz
(image)
Cost:60
HP:47
XP:150
MP:5
ilumina, cura, sanda 8
7 × 3 corpo a corpo (impacto)
12 × 3 a distancia (arcano) (máxico)
L2 ♚
Mago vermello
(image)
Cost:40
HP:42
XP:100
MP:5
6 × 2 corpo a corpo (impacto)
8 × 4 a distancia (lume) (máxico)
L3
Arquimago
(image)
Cost:59
HP:54
XP:220
MP:5
7 × 2 corpo a corpo (impacto)
12 × 4 a distancia (lume) (máxico)
L4
Gran mago
(image)
Cost:72
HP:65
XP:200
MP:5
9 × 2 corpo a corpo (impacto)
16 × 4 a distancia (lume) (máxico)
L3
Mago prateado
(image)
Cost:59
HP:48
XP:150
MP:6
telepórtase
7 × 2 corpo a corpo (impacto)
9 × 4 a distancia (lume) (máxico)
L1 ♟
Sirénido cazador
(image)
Cost:15
HP:30
XP:35
MP:6
4 × 2 corpo a corpo (perforación)
5 × 3 a distancia (perforación)
L2
Sirénido lanceiro
(image)
Cost:27
HP:40
XP:85
MP:6
6 × 2 corpo a corpo (perforación)
6 × 4 a distancia (perforación)
L3
Sirénido lanzador de xavelina
(image)
Cost:48
HP:55
XP:150
MP:6
8 × 2 corpo a corpo (perforación)
10 × 4 a distancia (perforación)
L2
Sirénido naseiro
(image)
Cost:27
HP:40
XP:80
MP:7
6 × 3 corpo a corpo (impacto)
9 × 2 a distancia (impacto) (ralentiza)
L3
Sirénido enredador
(image)
Cost:46
HP:55
XP:150
MP:7
8 × 3 corpo a corpo (impacto)
8 × 3 a distancia (impacto) (ralentiza)
L1 ♟
Wose
(image)
Cost:20
HP:52
XP:40
MP:4
embosca, rexenérase
13 × 2 corpo a corpo (impacto)
L2 ♚
Wose vello
(image)
Cost:31
HP:64
XP:100
MP:4
embosca, rexenérase
19 × 2 corpo a corpo (impacto)
L3
Wose ancián
(image)
Cost:48
HP:80
XP:150
MP:4
embosca, rexenérase
25 × 2 corpo a corpo (impacto)
Last updated on Wed Mar 20 02:40:12 2024.