Son of the Black-Eye

Orkoj
L1
Novice Orcish Shaman
(image)
Cost:21
HP:24
XP:50
MP:5
6 × 1 de proksime (frapo)
7 × 2 distance (piko) (elsuĉo)
L1
Old Orcish Shaman
(image)
Cost:21
HP:22
XP:50
MP:5
4 × 1 de proksime (frapo)
9 × 2 distance (piko) (elsuĉo)
L1
Orcish Shaman
(image)
Cost:21
HP:23
XP:50
MP:5
5 × 1 de proksime (frapo)
8 × 2 distance (piko) (elsuĉo)
Last updated on Wed Mar 20 02:44:16 2024.