El ceptre de foc

Mecànics
L1
Caravana
(image)
Cost:20
HP:45
XP:50
MP:3
Nans
L1
Miner nan
(image)
Cost:19
HP:25
XP:50
MP:5
4 × 2 melé (perfora)
Last updated on Fri Apr 9 23:38:17 2021.