Unidades

Ananos
L1
Anano arcabuceiro
(image)
Custo:17
Vida:34
XP:40
MP:4
6 × 2 corpo a corpo (folla)
18 × 1 a distancia (perforación)
L2
Anano mosqueteiro
(image)
Custo:30
Vida:44
XP:95
MP:4
6 × 3 corpo a corpo (folla)
28 × 1 a distancia (perforación)
L3
Anano fusileiro
(image)
Custo:46
Vida:59
XP:150
MP:4
9 × 3 corpo a corpo (folla)
40 × 1 a distancia (perforación)
L4
Anano erudito das runas
(image)
Custo:80
Vida:54
XP:200
MP:4
26 × 2 corpo a corpo (impacto) (máxico)
L1
Anano explorador
(image)
Custo:18
Vida:30
XP:30
MP:5
6 × 3 corpo a corpo (folla)
8 × 2 a distancia (folla)
L2
Anano rastreador
(image)
Custo:30
Vida:42
XP:60
MP:5
8 × 3 corpo a corpo (folla)
8 × 3 a distancia (folla)
L3
Anano batedor
(image)
Custo:45
Vida:60
XP:150
MP:5
10 × 3 corpo a corpo (folla)
11 × 3 a distancia (folla)
L1
Anano frenético
(image)
Custo:19
Vida:34
XP:42
MP:5
4 × 4 corpo a corpo (folla) (furioso)
L2
Anano furioso
(image)
Custo:33
Vida:48
XP:100
MP:5
7 × 4 corpo a corpo (folla) (furioso)
L1
Anano gardián
(image)
Custo:19
Vida:42
XP:47
MP:4
firme
5 × 3 corpo a corpo (perforación)
5 × 1 a distancia (perforación)
L2
Anano incondicional
(image)
Custo:32
Vida:54
XP:85
MP:4
firme
7 × 3 corpo a corpo (perforación)
8 × 1 a distancia (perforación)
L3
Anano sentinela
(image)
Custo:41
Vida:68
XP:150
MP:4
firme
9 × 3 corpo a corpo (perforación)
11 × 2 a distancia (perforación)
L2
Anano gravador de runas
(image)
Custo:30
Vida:40
XP:86
MP:4
12 × 2 corpo a corpo (impacto) (máxico)
L3
Anano mestre das runas
(image)
Custo:50
Vida:48
XP:150
MP:4
18 × 2 corpo a corpo (impacto) (máxico)
L1
Anano loitador
(image)
Custo:16
Vida:38
XP:41
MP:4
7 × 3 corpo a corpo (folla)
8 × 2 corpo a corpo (impacto)
L2
Anano acoirazado
(image)
Custo:32
Vida:59
XP:74
MP:4
11 × 3 corpo a corpo (folla)
14 × 2 corpo a corpo (impacto)
L3
Cabaleiro anano
(image)
Custo:54
Vida:79
XP:150
MP:4
15 × 3 corpo a corpo (folla)
19 × 2 corpo a corpo (impacto)
10 × 1 a distancia (folla)
Califato
L1
Arife
(image)
Custo:18
Vida:40
XP:47
MP:5
9 × 2 corpo a corpo (folla) (puntería)
L2
Gaci
(image)
Custo:38
Vida:58
XP:75
MP:5
13 × 2 corpo a corpo (folla) (puntería)
10 × 1 corpo a corpo (impacto) (ralentiza)
L3
Xuia
(image)
Custo:58
Vida:70
XP:150
MP:5
13 × 3 corpo a corpo (folla) (puntería)
11 × 2 corpo a corpo (impacto) (ralentiza)
L4
Calide
(image)
Custo:78
Vida:82
XP:200
MP:5
13 × 4 corpo a corpo (folla) (puntería)
11 × 3 corpo a corpo (impacto) (ralentiza)
L2
Mudafi
(image)
Custo:38
Vida:58
XP:75
MP:5
15 × 2 corpo a corpo (perforación) (primeiro golpe)
L3
Rasique
(image)
Custo:58
Vida:70
XP:150
MP:5
15 × 3 corpo a corpo (perforación) (primeiro golpe)
L1
Caïal
(image)
Custo:21
Vida:38
XP:48
MP:6
20 × 1 corpo a corpo (perforación)
6 × 3 corpo a corpo (impacto)
L2
Canas
(image)
Custo:34
Vida:48
XP:70
MP:7
8 × 3 corpo a corpo (impacto)
7 × 3 a distancia (perforación)
L3
Hadafe
(image)
Custo:55
Vida:57
XP:150
MP:7
10 × 3 corpo a corpo (impacto)
9 × 3 a distancia (perforación)
L2
Faris
(image)
Custo:40
Vida:50
XP:70
MP:6
29 × 1 corpo a corpo (perforación)
9 × 3 corpo a corpo (impacto)
L3
Mufarique
(image)
Custo:80
Vida:65
XP:150
MP:6
44 × 1 corpo a corpo (perforación)
14 × 3 corpo a corpo (impacto)
L1
Haquime
(image)
Custo:17
Vida:26
XP:39
MP:5
sanda 8
7 × 2 corpo a corpo (impacto)
L2
Tabibe
(image)
Custo:33
Vida:39
XP:100
MP:5
cura, sanda 8, rexenérase
9 × 3 corpo a corpo (impacto)
L1
Iundi
(image)
Custo:15
Vida:32
XP:44
MP:6
5 × 3 corpo a corpo (folla)
6 × 3 a distancia (perforación)
L2
Monaguis
(image)
Custo:35
Vida:46
XP:65
MP:6
guerrilleiro
9 × 4 corpo a corpo (folla)
L3
Maiguar
(image)
Custo:65
Vida:58
XP:150
MP:6
guerrilleiro
10 × 5 corpo a corpo (folla)
L2
Muaribe
(image)
Custo:35
Vida:50
XP:80
MP:6
8 × 4 corpo a corpo (folla)
8 × 4 a distancia (perforación)
L3
Batal
(image)
Custo:60
Vida:65
XP:150
MP:6
10 × 4 corpo a corpo (folla)
10 × 4 a distancia (perforación)
L1
Nafate
(image)
Custo:19
Vida:31
XP:44
MP:5
8 × 2 corpo a corpo (lume)
6 × 3 a distancia (lume)
L2
Catif-al-nar
(image)
Custo:35
Vida:44
XP:70
MP:5
10 × 2 corpo a corpo (lume)
8 × 3 a distancia (lume)
L3
Tinin
(image)
Custo:65
Vida:51
XP:150
MP:5
10 × 3 corpo a corpo (lume)
9 × 4 a distancia (lume)
L1
Rami
(image)
Custo:16
Vida:34
XP:39
MP:7
5 × 2 corpo a corpo (impacto)
7 × 3 a distancia (perforación)
L2
Canas
(image)
Custo:34
Vida:48
XP:70
MP:7
8 × 3 corpo a corpo (impacto)
7 × 3 a distancia (perforación)
L3
Hadafe
(image)
Custo:55
Vida:57
XP:150
MP:7
10 × 3 corpo a corpo (impacto)
9 × 3 a distancia (perforación)
L2
Sari
(image)
Custo:35
Vida:39
XP:64
MP:8
7 × 2 corpo a corpo (impacto)
9 × 4 a distancia (perforación)
L3
Iagual
(image)
Custo:50
Vida:47
XP:150
MP:8
8 × 3 corpo a corpo (impacto)
10 × 5 a distancia (perforación)
Draconiáns
L1
Draconián batallador
(image)
Custo:19
Vida:43
XP:45
MP:5
5 × 4 corpo a corpo (folla)
6 × 4 corpo a corpo (perforación) (primeiro golpe)
L2
Draconián mallador
(image)
Custo:31
Vida:66
XP:95
MP:5
8 × 4 corpo a corpo (folla)
6 × 5 corpo a corpo (perforación)
10 × 3 corpo a corpo (impacto)
L3
Draconián executor
(image)
Custo:40
Vida:85
XP:150
MP:5
11 × 4 corpo a corpo (folla)
14 × 3 corpo a corpo (impacto)
8 × 5 corpo a corpo (perforación)
L2
Draconián mediador
(image)
Custo:31
Vida:62
XP:105
MP:5
11 × 3 corpo a corpo (folla)
17 × 2 corpo a corpo (perforación) (primeiro golpe)
L3
Draconián gardián
(image)
Custo:46
Vida:82
XP:150
MP:5
16 × 3 corpo a corpo (folla)
23 × 2 corpo a corpo (perforación) (primeiro golpe)
L4
Draconián da apocalipse
(image)
Custo:100
Vida:98
XP:200
MP:5
15 × 2 corpo a corpo (folla)
12 × 6 a distancia (lume)
L1
Draconián incendiario
(image)
Custo:21
Vida:42
XP:43
MP:5
7 × 2 corpo a corpo (folla)
6 × 4 a distancia (lume)
L2
Draconián chameante
(image)
Custo:35
Vida:55
XP:80
MP:5
líder
8 × 3 corpo a corpo (folla)
6 × 4 a distancia (lume)
L3
Draconián de corazón ardente
(image)
Custo:51
Vida:72
XP:150
MP:5
líder
11 × 3 corpo a corpo (folla)
8 × 4 a distancia (lume)
L2
Draconián de lume
(image)
Custo:35
Vida:63
XP:80
MP:5
9 × 2 corpo a corpo (folla)
7 × 5 a distancia (lume)
L3
Draconián infernal
(image)
Custo:51
Vida:82
XP:150
MP:5
12 × 2 corpo a corpo (folla)
8 × 6 a distancia (lume)
L1
Draconián loitador
(image)
Custo:17
Vida:39
XP:42
MP:6
7 × 3 corpo a corpo (folla)
3 × 3 a distancia (lume)
L2
Draconián guerreiro
(image)
Custo:30
Vida:60
XP:70
MP:6
11 × 3 corpo a corpo (folla)
5 × 3 a distancia (lume)
L3
Draconián mestre de espadas
(image)
Custo:47
Vida:80
XP:150
MP:6
16 × 3 corpo a corpo (folla)
8 × 3 a distancia (lume)
L1
Draconián planador
(image)
Custo:16
Vida:32
XP:35
MP:8
6 × 2 corpo a corpo (impacto)
3 × 3 a distancia (lume) (puntería)
L2
Draconián voador
(image)
Custo:30
Vida:45
XP:80
MP:9
6 × 3 corpo a corpo (impacto)
5 × 3 a distancia (lume) (puntería)
L3
Draconián furacanado
(image)
Custo:40
Vida:58
XP:150
MP:9
8 × 3 corpo a corpo (impacto)
8 × 3 a distancia (lume) (puntería)
Elfos
L2
Cabaleiro élfico
(image)
Custo:36
Vida:51
XP:120
MP:6
8 × 4 corpo a corpo (folla)
7 × 3 a distancia (arcano) (máxico)
L3
Gran cabaleiro élfico
(image)
Custo:60
Vida:63
XP:150
MP:6
10 × 4 corpo a corpo (folla)
7 × 5 a distancia (arcano) (máxico)
L3
Dama élfica
(image)
Custo:10
Vida:41
XP:150
MP:6
L1
Elfa xamán
(image)
Custo:15
Vida:26
XP:32
MP:5
sanda 4
3 × 2 corpo a corpo (impacto)
3 × 2 a distancia (impacto) (ralentiza)
L2
Elfa druída
(image)
Custo:34
Vida:36
XP:80
MP:5
cura, sanda 8
4 × 2 corpo a corpo (impacto)
6 × 2 a distancia (impacto) (ralentiza)
6 × 3 a distancia (perforación) (máxico)
L3
Elfa fuxidía
(image)
Custo:52
Vida:46
XP:150
MP:6
cura, sanda 8
6 × 2 corpo a corpo (impacto) (máxico)
6 × 3 a distancia (impacto) (ralentiza)
8 × 3 a distancia (perforación) (máxico)
L2
Elfa feiticeira
(image)
Custo:34
Vida:41
XP:100
MP:5
4 × 2 corpo a corpo (impacto)
4 × 3 a distancia (impacto) (ralentiza)
7 × 4 a distancia (arcano) (máxico)
L3
Elfa encantadora
(image)
Custo:55
Vida:50
XP:180
MP:5
6 × 2 corpo a corpo (impacto)
5 × 4 a distancia (impacto) (ralentiza)
9 × 4 a distancia (arcano) (máxico)
L4
Elfa sílfide
(image)
Custo:67
Vida:60
XP:200
MP:6
6 × 3 corpo a corpo (impacto) (máxico)
6 × 5 a distancia (impacto) (ralentiza)
10 × 5 a distancia (arcano) (máxico)
L1
Elfo arqueiro
(image)
Custo:17
Vida:29
XP:44
MP:6
5 × 2 corpo a corpo (folla)
5 × 4 a distancia (perforación)
L2
Elfo silvano
(image)
Custo:41
Vida:42
XP:90
MP:6
embosca
7 × 3 corpo a corpo (folla)
7 × 4 a distancia (perforación)
L3
Elfo vingador
(image)
Custo:60
Vida:55
XP:150
MP:6
embosca
8 × 4 corpo a corpo (folla)
10 × 4 a distancia (perforación)
L2
Elfo tirador
(image)
Custo:41
Vida:37
XP:80
MP:6
6 × 2 corpo a corpo (folla)
9 × 4 a distancia (perforación) (puntería)
L3
Tirador de elite élfico
(image)
Custo:55
Vida:47
XP:150
MP:6
7 × 2 corpo a corpo (folla)
10 × 5 a distancia (perforación) (puntería)
L1
Elfo explorador
(image)
Custo:18
Vida:32
XP:32
MP:9
4 × 3 corpo a corpo (folla)
6 × 2 a distancia (perforación)
L2
Elfo xinete
(image)
Custo:31
Vida:46
XP:75
MP:10
7 × 3 corpo a corpo (folla)
9 × 2 a distancia (perforación)
L3
Elfo batedor
(image)
Custo:43
Vida:57
XP:150
MP:10
7 × 4 corpo a corpo (folla)
8 × 3 a distancia (perforación)
L1
Elfo loitador
(image)
Custo:14
Vida:33
XP:40
MP:5
5 × 4 corpo a corpo (folla)
3 × 3 a distancia (perforación)
L2
Capitán élfico
(image)
Custo:32
Vida:47
XP:90
MP:5
líder
7 × 4 corpo a corpo (folla)
5 × 3 a distancia (perforación)
L3
Mariscal élfico
(image)
Custo:55
Vida:62
XP:150
MP:5
líder
10 × 4 corpo a corpo (folla)
8 × 3 a distancia (perforación)
L2
Heroe élfico
(image)
Custo:32
Vida:51
XP:90
MP:5
8 × 4 corpo a corpo (folla)
6 × 3 a distancia (perforación)
L3
Campión élfico
(image)
Custo:55
Vida:70
XP:150
MP:5
9 × 5 corpo a corpo (folla)
9 × 3 a distancia (perforación)
Falcóns
L0
Falcón
(image)
Custo:12
Vida:18
XP:24
MP:8
2 × 3 corpo a corpo (folla)
5 × 1 corpo a corpo (perforación) (carga)
L1
Falcón vello
(image)
Custo:18
Vida:27
XP:50
MP:9
4 × 3 corpo a corpo (folla)
9 × 1 corpo a corpo (perforación) (carga)
Grifóns
L2
Grifón
(image)
Custo:40
Vida:44
XP:100
MP:9
10 × 3 corpo a corpo (folla)
L1
Xinete de grifón
(image)
Custo:24
Vida:34
XP:38
MP:8
12 × 2 corpo a corpo (folla)
L2
Amestrador de grifóns
(image)
Custo:37
Vida:51
XP:100
MP:10
15 × 2 corpo a corpo (folla)
Humanos
L1
Adepto escuro
(image)
Custo:16
Vida:28
XP:48
MP:5
10 × 2 a distancia (frío) (máxico)
7 × 2 a distancia (arcano) (máxico)
L2
Feiticeiro escuro
(image)
Custo:32
Vida:48
XP:90
MP:5
4 × 3 corpo a corpo (impacto)
13 × 2 a distancia (frío) (máxico)
9 × 2 a distancia (arcano) (máxico)
L3
Liche
(image)
Custo:50
Vida:60
XP:150
MP:6
mergúllase
8 × 3 corpo a corpo (arcano) (absorbe)
12 × 3 a distancia (frío) (máxico)
9 × 3 a distancia (arcano) (máxico)
L3
Nigromante
(image)
Custo:50
Vida:70
XP:150
MP:5
6 × 3 corpo a corpo (impacto) (peste)
17 × 2 a distancia (frío) (máxico)
12 × 2 a distancia (arcano) (máxico)
L1
Esgrimidor
(image)
Custo:16
Vida:28
XP:42
MP:6
guerrilleiro
4 × 4 corpo a corpo (folla)
L2
Duelista
(image)
Custo:32
Vida:44
XP:90
MP:7
guerrilleiro
5 × 5 corpo a corpo (folla)
12 × 1 a distancia (perforación)
L3
Mestre de armas
(image)
Custo:44
Vida:57
XP:150
MP:7
guerrilleiro
7 × 5 corpo a corpo (folla)
20 × 1 a distancia (perforación)
L3
Guerreiro real
(image)
Custo:40
Vida:64
XP:150
MP:6
13 × 3 corpo a corpo (impacto)
L1
Home a cabalo
(image)
Custo:23
Vida:38
XP:44
MP:8
9 × 2 corpo a corpo (perforación) (carga)
L2
Cabaleiro
(image)
Custo:40
Vida:58
XP:120
MP:8
8 × 4 corpo a corpo (folla)
14 × 2 corpo a corpo (perforación) (carga)
L3
Gran cabaleiro
(image)
Custo:58
Vida:78
XP:150
MP:7
12 × 4 corpo a corpo (folla)
17 × 2 corpo a corpo (perforación) (carga)
L3
Paladín
(image)
Custo:58
Vida:65
XP:150
MP:8
sanda 4
8 × 5 corpo a corpo (arcano)
15 × 2 corpo a corpo (perforación) (carga)
L2
Xustador
(image)
Custo:40
Vida:50
XP:100
MP:10
12 × 3 corpo a corpo (perforación) (carga)
L0
Home dos bosques
(image)
Custo:10
Vida:18
XP:23
MP:5
3 × 1 corpo a corpo (folla)
4 × 3 a distancia (perforación)
L1
Arqueiro
(image)
Custo:14
Vida:33
XP:39
MP:5
4 × 2 corpo a corpo (folla)
6 × 3 a distancia (perforación)
L2
Arqueiro de arco longo
(image)
Custo:26
Vida:51
XP:68
MP:5
8 × 2 corpo a corpo (folla)
10 × 3 a distancia (perforación)
L3
Mestre arqueiro
(image)
Custo:46
Vida:67
XP:150
MP:5
8 × 3 corpo a corpo (folla)
11 × 4 a distancia (perforación)
L1
Furtivo
(image)
Custo:14
Vida:32
XP:29
MP:5
3 × 2 corpo a corpo (folla)
4 × 4 a distancia (perforación)
L2
Trampeiro
(image)
Custo:27
Vida:45
XP:65
MP:5
4 × 4 corpo a corpo (folla)
6 × 4 a distancia (perforación)
L3
Gardabosques
(image)
Custo:60
Vida:60
XP:150
MP:6
7 × 4 corpo a corpo (folla)
7 × 4 a distancia (perforación)
L3
Mestre cazador
(image)
Custo:54
Vida:57
XP:150
MP:5
5 × 4 corpo a corpo (folla)
9 × 4 a distancia (perforación) (puntería)
L1
Home montado
(image)
Custo:17
Vida:34
XP:40
MP:8
6 × 3 corpo a corpo (folla)
L2
Dragón
(image)
Custo:34
Vida:49
XP:95
MP:9
6 × 4 corpo a corpo (folla)
12 × 1 a distancia (perforación)
L3
Gran xinete
(image)
Custo:52
Vida:64
XP:150
MP:9
10 × 4 corpo a corpo (folla)
20 × 1 a distancia (perforación)
L1
Infante pesado
(image)
Custo:19
Vida:38
XP:40
MP:4
11 × 2 corpo a corpo (impacto)
L2
Infante de choque
(image)
Custo:35
Vida:52
XP:110
MP:4
18 × 2 corpo a corpo (impacto)
L3
Infante acoirazado
(image)
Custo:50
Vida:64
XP:150
MP:4
25 × 2 corpo a corpo (impacto)
L0
Labrego
(image)
Custo:8
Vida:18
XP:23
MP:5
5 × 2 corpo a corpo (perforación)
4 × 1 a distancia (perforación)
L1
Arqueiro
(image)
Custo:14
Vida:33
XP:39
MP:5
4 × 2 corpo a corpo (folla)
6 × 3 a distancia (perforación)
L2
Arqueiro de arco longo
(image)
Custo:26
Vida:51
XP:68
MP:5
8 × 2 corpo a corpo (folla)
10 × 3 a distancia (perforación)
L3
Mestre arqueiro
(image)
Custo:46
Vida:67
XP:150
MP:5
8 × 3 corpo a corpo (folla)
11 × 4 a distancia (perforación)
L1
Lanceiro
(image)
Custo:14
Vida:36
XP:42
MP:5
7 × 3 corpo a corpo (perforación) (primeiro golpe)
6 × 1 a distancia (perforación)
L2
Espadachín
(image)
Custo:25
Vida:55
XP:60
MP:5
8 × 4 corpo a corpo (folla)
L3
Garda real
(image)
Custo:43
Vida:74
XP:150
MP:6
11 × 4 corpo a corpo (folla)
L2
Lanzador de xavelina
(image)
Custo:25
Vida:48
XP:100
MP:5
8 × 3 corpo a corpo (perforación) (primeiro golpe)
11 × 2 a distancia (perforación)
L2
Piqueiro
(image)
Custo:25
Vida:55
XP:65
MP:5
10 × 3 corpo a corpo (perforación) (primeiro golpe)
L3
Alabardeiro
(image)
Custo:44
Vida:72
XP:150
MP:5
15 × 3 corpo a corpo (perforación) (primeiro golpe)
19 × 2 corpo a corpo (folla)
L1
Ladrón
(image)
Custo:13
Vida:24
XP:28
MP:6
4 × 3 corpo a corpo (folla) (puñalada polas costas)
L2
Pillabán
(image)
Custo:24
Vida:40
XP:70
MP:6
guerrilleiro
6 × 3 corpo a corpo (folla) (puñalada polas costas)
4 × 3 a distancia (folla)
L3
Asasino
(image)
Custo:44
Vida:51
XP:150
MP:6
guerrilleiro
8 × 3 corpo a corpo (folla) (puñalada polas costas)
5 × 3 a distancia (folla) (velenoso)
L1
Mago
(image)
Custo:20
Vida:24
XP:54
MP:5
5 × 1 corpo a corpo (impacto)
7 × 3 a distancia (lume) (máxico)
L2
Mago branco
(image)
Custo:40
Vida:35
XP:136
MP:5
cura, sanda 8
6 × 2 corpo a corpo (impacto)
9 × 3 a distancia (arcano) (máxico)
L3
Mago da luz
(image)
Custo:64
Vida:47
XP:150
MP:5
ilumina, cura, sanda 8
7 × 3 corpo a corpo (impacto)
12 × 3 a distancia (arcano) (máxico)
L2
Mago vermello
(image)
Custo:40
Vida:42
XP:100
MP:5
6 × 2 corpo a corpo (impacto)
8 × 4 a distancia (lume) (máxico)
L3
Arquimago
(image)
Custo:59
Vida:54
XP:220
MP:5
7 × 2 corpo a corpo (impacto)
12 × 4 a distancia (lume) (máxico)
L4
Gran mago
(image)
Custo:72
Vida:65
XP:200
MP:5
9 × 2 corpo a corpo (impacto)
16 × 4 a distancia (lume) (máxico)
L3
Mago prateado
(image)
Custo:59
Vida:48
XP:150
MP:6
telepórtase
7 × 2 corpo a corpo (impacto)
9 × 4 a distancia (lume) (máxico)
L5
Mago vello
(image)
Custo:65
Vida:60
XP:250
MP:6
8 × 2 corpo a corpo (impacto)
14 × 4 a distancia (lume) (máxico)
L0
Rufián
(image)
Custo:6
Vida:16
XP:18
MP:5
5 × 2 corpo a corpo (impacto)
L1
Bandoleiro
(image)
Custo:14
Vida:30
XP:36
MP:7
4 × 2 corpo a corpo (impacto)
5 × 2 a distancia (impacto)
L2
Proscrito
(image)
Custo:28
Vida:42
XP:77
MP:7
8 × 2 corpo a corpo (impacto)
6 × 3 a distancia (impacto)
L3
Fuxitivo
(image)
Custo:56
Vida:62
XP:150
MP:7
ocúltase
11 × 2 corpo a corpo (impacto)
7 × 4 a distancia (impacto)
L1
Vándalo
(image)
Custo:13
Vida:32
XP:42
MP:5
5 × 4 corpo a corpo (impacto)
L2
Bandido
(image)
Custo:23
Vida:50
XP:70
MP:5
8 × 4 corpo a corpo (impacto)
L3
Salteador
(image)
Custo:46
Vida:70
XP:150
MP:5
11 × 4 corpo a corpo (impacto)
L1
Sarxento
(image)
Custo:19
Vida:32
XP:32
MP:6
líder
5 × 3 corpo a corpo (folla)
4 × 3 a distancia (perforación)
L2
Tenente
(image)
Custo:35
Vida:40
XP:80
MP:6
líder
8 × 3 corpo a corpo (folla)
5 × 3 a distancia (perforación)
L3
Xeneral
(image)
Custo:54
Vida:50
XP:180
MP:6
líder
9 × 4 corpo a corpo (folla)
7 × 3 a distancia (perforación)
L4
Gran mariscal
(image)
Custo:66
Vida:60
XP:200
MP:6
líder
10 × 4 corpo a corpo (folla)
8 × 3 a distancia (perforación)
Lobos
L1
Lobo
(image)
Custo:17
Vida:32
XP:50
MP:8
5 × 3 corpo a corpo (folla)
L2
Lobo grande
(image)
Custo:30
Vida:45
XP:100
MP:9
5 × 4 corpo a corpo (folla)
L3
Lobo xigante
(image)
Custo:36
Vida:57
XP:150
MP:10
7 × 4 corpo a corpo (folla)
L1
Xinete de lobo
(image)
Custo:17
Vida:32
XP:30
MP:8
5 × 3 corpo a corpo (folla)
L2
Trasno cabaleiro
(image)
Custo:32
Vida:49
XP:65
MP:9
7 × 4 corpo a corpo (folla)
L3
Xinete de lobo xigante
(image)
Custo:41
Vida:61
XP:150
MP:10
9 × 4 corpo a corpo (folla)
4 × 4 corpo a corpo (folla) (velenoso)
L2
Trasno saqueador
(image)
Custo:32
Vida:44
XP:100
MP:9
5 × 3 corpo a corpo (folla)
7 × 3 corpo a corpo (lume)
6 × 2 a distancia (impacto) (ralentiza)
Monstros
L3
Araña xigante
(image)
Custo:55
Vida:54
XP:150
MP:6
18 × 2 corpo a corpo (folla) (velenoso)
8 × 3 a distancia (impacto) (ralentiza)
L2
Arquiteutis
(image)
Custo:40
Vida:67
XP:100
MP:8
3 × 10 corpo a corpo (impacto) (enxame)
6 × 2 a distancia (perforación) (velenoso)
L5
Dragón de lume
(image)
Custo:100
Vida:101
XP:250
MP:8
líder
21 × 2 corpo a corpo (folla)
24 × 1 corpo a corpo (impacto)
14 × 4 a distancia (lume) (puntería)
L1
Escorpión xigante
(image)
Custo:22
Vida:40
XP:50
MP:8
9 × 1 corpo a corpo (perforación) (velenoso)
4 × 4 corpo a corpo (impacto)
L1
Gardián de lume
(image)
Custo:19
Vida:23
XP:50
MP:6
4 × 3 corpo a corpo (lume)
8 × 2 a distancia (lume)
L4
Home das neves
(image)
Custo:80
Vida:142
XP:200
MP:5
32 × 2 corpo a corpo (impacto)
L0
Monstro de lama
(image)
Custo:5
Vida:20
XP:18
MP:3
4 × 3 a distancia (impacto)
L1
Monstro de lama xigante
(image)
Custo:16
Vida:36
XP:50
MP:4
7 × 2 corpo a corpo (impacto)
5 × 3 a distancia (impacto)
L0
Rata xigante
(image)
Custo:6
Vida:15
XP:25
MP:4
2 × 4 corpo a corpo (folla)
L2
Serpe acuática
(image)
Custo:26
Vida:50
XP:100
MP:7
12 × 2 corpo a corpo (perforación) (velenoso)
L3
Serpe mariña
(image)
Custo:40
Vida:85
XP:150
MP:8
18 × 2 corpo a corpo (perforación)
L1
Tentáculo das profundidades
(image)
Custo:12
Vida:28
XP:50
MP:2
rexenérase
4 × 3 corpo a corpo (impacto)
Morcegos
L0
Morcego vampiro
(image)
Custo:13
Vida:16
XP:22
MP:8
4 × 2 corpo a corpo (folla) (absorbe)
L1
Morcego sanguinario
(image)
Custo:21
Vida:27
XP:70
MP:9
5 × 3 corpo a corpo (folla) (absorbe)
L2
Morcego terrorífico
(image)
Custo:34
Vida:33
XP:100
MP:9
6 × 4 corpo a corpo (folla) (absorbe)
Máquinas
L1
Bote
(image)
Custo:10
Vida:1
XP:50
MP:5
L1
Galeón
(image)
Custo:10
Vida:1
XP:50
MP:10
L1
Galeón de transporte
(image)
Custo:14
Vida:30
XP:50
MP:6
20 × 1 a distancia (perforación)
L1
Galeón pirata
(image)
Custo:15
Vida:35
XP:50
MP:5
20 × 1 a distancia (perforación)
Nagas
L1
Naga loitador
(image)
Custo:14
Vida:33
XP:32
MP:7
4 × 4 corpo a corpo (folla)
L2
Naga guerreiro
(image)
Custo:27
Vida:43
XP:66
MP:7
7 × 4 corpo a corpo (folla)
L3
Naga mirmidón
(image)
Custo:48
Vida:49
XP:150
MP:7
9 × 5 corpo a corpo (folla)
Non mortos
L3
Cabaleiro da morte
(image)
Custo:45
Vida:63
XP:150
MP:5
líder, mergúllase
11 × 4 corpo a corpo (folla)
6 × 2 a distancia (perforación)
L0
Cadáver andante
(image)
Custo:8
Vida:18
XP:24
MP:4
6 × 2 corpo a corpo (impacto) (peste)
L1
Inanimado
(image)
Custo:13
Vida:28
XP:50
MP:4
7 × 3 corpo a corpo (impacto) (peste)
L4
Dragón esquelético
(image)
Custo:100
Vida:86
XP:200
MP:5
10 × 4 corpo a corpo (folla) (absorbe)
25 × 2 corpo a corpo (folla)
L1
Esqueleto
(image)
Custo:15
Vida:34
XP:35
MP:5
mergúllase
7 × 3 corpo a corpo (folla)
L2
Espadachín da morte
(image)
Custo:28
Vida:39
XP:100
MP:6
mergúllase
8 × 5 corpo a corpo (folla)
L2
Renacido
(image)
Custo:28
Vida:47
XP:85
MP:5
mergúllase
8 × 4 corpo a corpo (folla)
L3
Renacido acoirazado
(image)
Custo:50
Vida:68
XP:150
MP:5
mergúllase
12 × 4 corpo a corpo (folla)
L1
Esqueleto arqueiro
(image)
Custo:14
Vida:31
XP:35
MP:5
mergúllase
3 × 2 corpo a corpo (impacto)
6 × 3 a distancia (perforación)
L2
Tirador de ósos
(image)
Custo:26
Vida:40
XP:80
MP:5
mergúllase
6 × 2 corpo a corpo (folla)
10 × 3 a distancia (perforación)
L3
Arqueiro maldito
(image)
Custo:38
Vida:50
XP:150
MP:5
mergúllase
8 × 2 corpo a corpo (folla)
14 × 3 a distancia (perforación)
L1
Fantasma
(image)
Custo:20
Vida:18
XP:30
MP:7
4 × 3 corpo a corpo (arcano) (absorbe)
3 × 3 a distancia (frío)
L2
Sombra
(image)
Custo:38
Vida:24
XP:100
MP:7
asexante nocturno, guerrilleiro
8 × 3 corpo a corpo (folla) (puñalada polas costas)
L3
Esqueleto maldito
(image)
Custo:52
Vida:35
XP:150
MP:7
asexante nocturno, guerrilleiro
10 × 3 corpo a corpo (folla) (puñalada polas costas)
L2
Ánima
(image)
Custo:38
Vida:25
XP:100
MP:7
6 × 4 corpo a corpo (arcano) (absorbe)
4 × 3 a distancia (frío)
L3
Espectro
(image)
Custo:52
Vida:33
XP:150
MP:7
9 × 4 corpo a corpo (arcano) (absorbe)
6 × 3 a distancia (frío)
L4
Liche ancián
(image)
Custo:100
Vida:80
XP:200
MP:6
mergúllase
8 × 4 corpo a corpo (arcano) (absorbe)
13 × 5 a distancia (frío) (máxico)
9 × 5 a distancia (arcano) (máxico)
L1
Monstro da prea
(image)
Custo:16
Vida:33
XP:35
MP:5
4 × 3 corpo a corpo (folla) (velenoso)
L2
Necrófago
(image)
Custo:27
Vida:47
XP:120
MP:5
aliméntase
7 × 3 corpo a corpo (folla) (velenoso)
L3
Devorador
(image)
Custo:41
Vida:65
XP:150
MP:5
aliméntase
10 × 3 corpo a corpo (folla) (velenoso)
L2
Xinete esqueleto
(image)
Custo:38
Vida:45
XP:100
MP:9
mergúllase
11 × 2 corpo a corpo (perforación) (carga)
Ogros
L1
Ogro xove
(image)
Custo:15
Vida:42
XP:32
MP:5
5 × 3 corpo a corpo (folla)
L2
Ogro
(image)
Custo:33
Vida:68
XP:100
MP:5
10 × 3 corpo a corpo (folla)
Orcos
L1
Orco arqueiro
(image)
Custo:14
Vida:32
XP:30
MP:5
3 × 2 corpo a corpo (folla)
6 × 3 a distancia (perforación)
7 × 2 a distancia (lume)
L2
Orco besteiro
(image)
Custo:26
Vida:43
XP:80
MP:5
4 × 3 corpo a corpo (folla)
8 × 3 a distancia (perforación)
10 × 2 a distancia (lume)
L3
Orco mestre besteiro
(image)
Custo:43
Vida:56
XP:150
MP:5
8 × 3 corpo a corpo (folla)
12 × 3 a distancia (perforación)
15 × 2 a distancia (lume)
L1
Orco asasino
(image)
Custo:17
Vida:26
XP:34
MP:6
7 × 1 corpo a corpo (folla)
3 × 3 a distancia (folla) (puntería, velenoso)
L2
Orco matador
(image)
Custo:33
Vida:36
XP:100
MP:6
9 × 2 corpo a corpo (folla)
6 × 3 a distancia (folla) (puntería, velenoso)
L1
Orco líder
(image)
Custo:20
Vida:45
XP:60
MP:6
líder
7 × 3 corpo a corpo (folla)
5 × 2 a distancia (perforación)
L2
Orco dirixente
(image)
Custo:35
Vida:60
XP:120
MP:6
líder
9 × 3 corpo a corpo (folla)
6 × 3 a distancia (perforación)
L3
Orco soberano
(image)
Custo:50
Vida:75
XP:150
MP:6
líder
10 × 4 corpo a corpo (folla)
9 × 3 a distancia (perforación)
L1
Orco roñón
(image)
Custo:12
Vida:38
XP:42
MP:5
9 × 2 corpo a corpo (folla)
L2
Orco guerreiro
(image)
Custo:26
Vida:58
XP:60
MP:5
10 × 3 corpo a corpo (folla)
L3
Orco señor da guerra
(image)
Custo:48
Vida:78
XP:150
MP:5
15 × 3 corpo a corpo (folla)
8 × 2 a distancia (perforación)
Saurios
L1
Saurio augur
(image)
Custo:16
Vida:22
XP:28
MP:6
sanda 4
4 × 2 corpo a corpo (impacto)
5 × 3 a distancia (frío) (máxico)
L2
Saurio adiviño
(image)
Custo:27
Vida:29
XP:100
MP:6
cura, sanda 8
5 × 2 corpo a corpo (impacto)
6 × 3 a distancia (frío) (máxico)
L2
Saurio oráculo
(image)
Custo:27
Vida:29
XP:100
MP:6
sanda 4
4 × 3 corpo a corpo (impacto)
8 × 3 a distancia (frío) (máxico)
L1
Saurio guerrilleiro
(image)
Custo:15
Vida:26
XP:32
MP:6
guerrilleiro
4 × 4 corpo a corpo (perforación)
4 × 2 a distancia (perforación)
L2
Saurio emboscador
(image)
Custo:30
Vida:36
XP:55
MP:7
guerrilleiro
6 × 4 corpo a corpo (perforación)
5 × 2 a distancia (perforación)
L3
Saurio flanqueador
(image)
Custo:46
Vida:47
XP:150
MP:7
guerrilleiro
8 × 4 corpo a corpo (perforación)
7 × 2 a distancia (perforación)
Sirénidos
L1
Sirénida iniciada
(image)
Custo:19
Vida:27
XP:50
MP:6
7 × 1 corpo a corpo (impacto)
8 × 2 a distancia (impacto) (máxico)
L2
Sirénida encantadora
(image)
Custo:33
Vida:38
XP:90
MP:6
9 × 1 corpo a corpo (impacto)
14 × 2 a distancia (impacto) (máxico)
L3
Serea
(image)
Custo:52
Vida:49
XP:150
MP:7
12 × 1 corpo a corpo (impacto) (máxico)
15 × 3 a distancia (impacto) (máxico)
L2
Sirénida sacerdotisa
(image)
Custo:38
Vida:31
XP:132
MP:6
cura, sanda 8
5 × 3 corpo a corpo (impacto)
6 × 4 a distancia (arcano) (máxico)
L3
Sirénida adiviña
(image)
Custo:57
Vida:41
XP:150
MP:6
ilumina, cura, sanda 8
7 × 3 corpo a corpo (impacto)
8 × 4 a distancia (arcano) (máxico)
L1
Sirénido cazador
(image)
Custo:15
Vida:30
XP:35
MP:6
4 × 2 corpo a corpo (perforación)
5 × 3 a distancia (perforación)
L2
Sirénido lanceiro
(image)
Custo:27
Vida:40
XP:85
MP:6
6 × 2 corpo a corpo (perforación)
6 × 4 a distancia (perforación)
L3
Sirénido lanzador de xavelina
(image)
Custo:48
Vida:55
XP:150
MP:6
8 × 2 corpo a corpo (perforación)
10 × 4 a distancia (perforación)
L2
Sirénido naseiro
(image)
Custo:27
Vida:40
XP:80
MP:7
6 × 3 corpo a corpo (impacto)
9 × 2 a distancia (impacto) (ralentiza)
L3
Sirénido enredador
(image)
Custo:46
Vida:55
XP:150
MP:7
8 × 3 corpo a corpo (impacto)
8 × 3 a distancia (impacto) (ralentiza)
L1
Sirénido loitador
(image)
Custo:14
Vida:36
XP:36
MP:6
6 × 3 corpo a corpo (perforación)
L2
Sirénido guerreiro
(image)
Custo:28
Vida:50
XP:80
MP:6
10 × 3 corpo a corpo (perforación)
L3
Sirénido hoplita
(image)
Custo:43
Vida:52
XP:150
MP:5
firme
15 × 2 corpo a corpo (perforación)
L3
Sirénido tritón
(image)
Custo:43
Vida:60
XP:150
MP:6
14 × 3 corpo a corpo (perforación)
19 × 2 corpo a corpo (folla)
Trasnos
L0
Trasno lanceiro
(image)
Custo:9
Vida:18
XP:18
MP:5
6 × 3 corpo a corpo (perforación)
3 × 1 a distancia (perforación)
L1
Trasno empalador
(image)
Custo:13
Vida:26
XP:50
MP:5
8 × 3 corpo a corpo (perforación) (primeiro golpe)
5 × 1 a distancia (perforación)
L1
Trasno provocador
(image)
Custo:13
Vida:31
XP:50
MP:5
líder
7 × 3 corpo a corpo (perforación)
Trolles
L1
Cachorro de troll
(image)
Custo:13
Vida:42
XP:36
MP:4
rexenérase
7 × 2 corpo a corpo (impacto)
L2
Troll
(image)
Custo:29
Vida:55
XP:66
MP:5
rexenérase
14 × 2 corpo a corpo (impacto)
L3
Troll guerreiro
(image)
Custo:42
Vida:70
XP:150
MP:5
rexenérase
20 × 2 corpo a corpo (impacto)
L2
Troll tirapedras
(image)
Custo:29
Vida:49
XP:100
MP:5
rexenérase
10 × 2 corpo a corpo (impacto)
17 × 1 a distancia (impacto)
L2
Troll heroe
(image)
Custo:30
Vida:60
XP:52
MP:5
rexenérase
12 × 3 corpo a corpo (impacto)
L3
Troll grande
(image)
Custo:48
Vida:80
XP:150
MP:5
rexenérase
18 × 3 corpo a corpo (impacto)
L2
Troll xamán
(image)
Custo:32
Vida:50
XP:100
MP:5
rexenérase
7 × 2 corpo a corpo (impacto)
7 × 3 a distancia (lume) (máxico)
Woses
L1
Wose
(image)
Custo:20
Vida:52
XP:40
MP:4
embosca, rexenérase
13 × 2 corpo a corpo (impacto)
L2
Wose vello
(image)
Custo:31
Vida:64
XP:100
MP:4
embosca, rexenérase
19 × 2 corpo a corpo (impacto)
L3
Wose ancián
(image)
Custo:48
Vida:80
XP:150
MP:4
embosca, rexenérase
25 × 2 corpo a corpo (impacto)
Last updated on Fri Apr 20 11:53:53 2018.