Wesnoth logo
Wesnoth Units database

Dwarvish Masked Stalwart

(image)

Les ensenyances de l'experiència i l'entrenament convertixen als guardes nanos en uns valiosos soldats. Estes resistents tropes porten un equipament acort ab les seues habilitats, i poden mantindre la seua posició excepte contra els atacs més extraordinàriament decidits. És perillós deixar un buit en la llínea que puga ser aprofitat per estes tropes, ya que, una vegada arriben, serà molt difícil fer-los retirar-se.

Notes especials: La fermea d'esta unitat reduix el dany d'alguns atacs, pero només mentres es defén.

Alvança de: Dwarvish Masked Guardsman
Alvança a: Dwarvish Masked Sentinel
Cost: 32
PV:54
Moviment: 4
PE:85
Nivell: 2
Alineació: neutral
IDDwarvish Masked Stalwart
Habilitats:
(image)llança
perfora
7 - 3
melé
(image)javalina
perfora
8 - 1
distància
Resistències:
talla20%
perfora20%
impactar20%
foc10%
fret10%
arcà10%
TerrenyCost de movimentDefensa
Aigües fondes-0%
Aigües someres320%
Aldea150%
Arena130%
Bosc130%
Camp de bolets140%
Castell160%
Coastal Reef230%
Cova150%
Flat130%
Frozen230%
Impassable-0%
Montanyes170%
Pantà320%
Tossals160%
Unwalkable-0%