Bitka o Wesnoth

Zoznam jednotiek

Based on version 1.3.19

Späť na začiatok

Úroveň 0 Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4
Lesní muži
Wose
Lesný muž
poriadok
HP:52  MP:4  XP:40
prepad regeneruje
zblízka: 13 - 2
Elder Wose
Starý lesný muž
poriadok
HP:64  MP:4  XP:100
prepad regeneruje
zblízka: 19 - 2
Ancient Wose
Prastarý lesný muž
poriadok
HP:80  MP:4  XP:150
prepad regeneruje
zblízka: 25 - 2

Späť na začiatok