Bitka o Wesnoth

Zoznam jednotiek

Based on version 1.3.19

Späť na začiatok

Úroveň 0 Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4
Lizards
Saurian Augur
Saur šaman
chaos
HP:22  MP:6  XP:28
heals +4
zblízka: 4 - 2
na diaľku: 5 - 3  (magický)
Saurian Oracle
Saur veštec
chaos
HP:29  MP:6  XP:150
heals +4
zblízka: 4 - 3
na diaľku: 8 - 3  (magický)
Saurian Soothsayer
Saur liečiteľ
chaos
HP:29  MP:6  XP:150
lieči
zblízka: 5 - 2
na diaľku: 6 - 3  (magický)
Saurian Skirmisher
Saur prieskumník
chaos
HP:26  MP:6  XP:32
priebojný
zblízka: 4 - 4
na diaľku: 4 - 2
Saurian Ambusher
Saur zákerák
chaos
HP:36  MP:7  XP:55
priebojný
zblízka: 6 - 4
na diaľku: 5 - 2
Saurian Flanker
Saur prepadávač
chaos
HP:47  MP:7  XP:150
priebojný
zblízka: 8 - 4
na diaľku: 7 - 2

Späť na začiatok