Η Μάχη για το Wesnoth

Λίστα Μονάδων

Based on version 1.3.16

Πίσω στην αρχή

Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 4
Δεντροποιμένες
Wose
Δενδροποιμένας
νομοταγής
HP:52  MP:4  XP:40
ενέδρα αναπλάθεται
σώμα με σώμα: 13 - 2
Elder Wose
Μεγάλος Δενδροποιμένας
νομοταγής
HP:64  MP:4  XP:100
ενέδρα αναπλάθεται
σώμα με σώμα: 19 - 2
Ancient Wose
Αρχαίος Δενδροποιμένας
νομοταγής
HP:80  MP:4  XP:150
ενέδρα αναπλάθεται
σώμα με σώμα: 25 - 2

Πίσω στην αρχή

Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2008-02-11 21:56+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit