Η Μάχη για το Wesnoth

Λίστα Μονάδων

Based on version 1.3.16

Πίσω στην αρχή

Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 4
Τρολ
Troll Hero
Ήρωας Τρολ
χαοτικός
HP:60  MP:5  XP:52
αναπλάθεται
σώμα με σώμα: 12 - 3
Great Troll
Μέγας Τρολ
χαοτικός
HP:80  MP:5  XP:150
αναπλάθεται
σώμα με σώμα: 18 - 3
Troll Whelp
Μικρός Τρολ
χαοτικός
HP:42  MP:4  XP:36
αναπλάθεται
σώμα με σώμα: 7 - 2
Troll
Τρόλ
χαοτικός
HP:55  MP:5  XP:66
αναπλάθεται
σώμα με σώμα: 14 - 2
Troll Warrior
Πολεμιστής Τρολ
χαοτικός
HP:70  MP:5  XP:150
αναπλάθεται
σώμα με σώμα: 20 - 2
Troll Rocklobber
Πετροβολητής Τρπλ
χαοτικός
HP:49  MP:5  XP:150
αναπλάθεται
σώμα με σώμα: 10 - 2
εξ αποστάσεως: 17 - 1

Πίσω στην αρχή

Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2008-02-11 21:56+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit