Η Μάχη για το Wesnoth

Λίστα Μονάδων

Based on version 1.3.16

Πίσω στην αρχή

Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 4
Elvish Fighter
Ξωτικοπολεμιστής
ουδέτερος
HP:33  MP:5  XP:40
σώμα με σώμα: 5 - 4
εξ αποστάσεως: 3 - 3
Elvish Captain
Ξωτικοκαπετάνιος
ουδέτερος
HP:47  MP:5  XP:90
ηγεσία
σώμα με σώμα: 7 - 4
εξ αποστάσεως: 5 - 3
Elvish Marshal
Ξωτικοστρατάρχης
ουδέτερος
HP:62  MP:5  XP:150
ηγεσία
σώμα με σώμα: 10 - 4
εξ αποστάσεως: 8 - 3
Elvish Hero
Ξωτικοήρωας
ουδέτερος
HP:51  MP:5  XP:90
σώμα με σώμα: 8 - 4
εξ αποστάσεως: 6 - 3
Elvish Champion
Ξωτικοϋπερμάχος
ουδέτερος
HP:70  MP:5  XP:150
σώμα με σώμα: 9 - 5
εξ αποστάσεως: 9 - 3
Elvish Archer
Ξωτικοτοξότης
ουδέτερος
HP:29  MP:6  XP:44
σώμα με σώμα: 5 - 2
εξ αποστάσεως: 5 - 4
Elvish Ranger
Ξωτικόκαταδρομέας
ουδέτερος
HP:42  MP:6  XP:90
ενέδρα
σώμα με σώμα: 7 - 3
εξ αποστάσεως: 7 - 4
Elvish Avenger
Ξωτικοεκδικητής
ουδέτερος
HP:55  MP:6  XP:150
ενέδρα
σώμα με σώμα: 8 - 4
εξ αποστάσεως: 10 - 4
Elvish Marksman
Ξωτικοσημαδευτής
ουδέτερος
HP:37  MP:6  XP:80
σώμα με σώμα: 6 - 2
εξ αποστάσεως: 9 - 4  (δεινός σκοπευτής)
Elvish Sharpshooter
Ξωτικοσκοπευτής
ουδέτερος
HP:47  MP:6  XP:150
σώμα με σώμα: 7 - 2
εξ αποστάσεως: 10 - 5  (δεινός σκοπευτής)
Mage
Μάγος
νομοταγής
HP:24  MP:5  XP:60
σώμα με σώμα: 5 - 1
εξ αποστάσεως: 7 - 3  (μαγική)
White Mage
Λευκός Μάγος
νομοταγής
HP:35  MP:5  XP:150
θεραπεύει
σώμα με σώμα: 6 - 2
εξ αποστάσεως: 9 - 3  (μαγική)
Mage of Light
Μάγος του Φωτός
νομοταγής
HP:47  MP:5  XP:150
φωτίζει θεραπεύει
σώμα με σώμα: 7 - 3
εξ αποστάσεως: 15 - 3  (μαγική)
Red Mage
Κόκκινος Μάγος
ουδέτερος
HP:42  MP:5  XP:100
σώμα με σώμα: 6 - 2
εξ αποστάσεως: 8 - 4  (μαγική)
Arch Mage
Αρχιμάγος
ουδέτερος
HP:54  MP:5  XP:220
σώμα με σώμα: 7 - 2
εξ αποστάσεως: 12 - 4  (μαγική)
Great Mage
Μέγας Αρχιμάγος
ουδέτερος
HP:65  MP:5  XP:150
σώμα με σώμα: 9 - 2
εξ αποστάσεως: 16 - 4  (μαγική)
Silver Mage
Ασημένιος Μάγος
ουδέτερος
HP:48  MP:6  XP:150
τηλεμεταφορά
σώμα με σώμα: 7 - 2
εξ αποστάσεως: 9 - 4  (μαγική)
Elvish Shaman
Elvish Shaman
ουδέτερος
HP:26  MP:5  XP:32
heals +4
σώμα με σώμα: 3 - 2
εξ αποστάσεως: 3 - 2  (επιβραδύνει)
Elvish Druid
Elvish Druid
ουδέτερος
HP:36  MP:5  XP:80
θεραπεύει
σώμα με σώμα: 4 - 2
εξ αποστάσεως: 6 - 2  (επιβραδύνει)
εξ αποστάσεως: 6 - 3  (μαγική)
Elvish Shyde
Elvish Shyde
ουδέτερος
HP:46  MP:6  XP:150
θεραπεύει
σώμα με σώμα: 6 - 2  (μαγική)
εξ αποστάσεως: 6 - 3  (επιβραδύνει)
εξ αποστάσεως: 8 - 3  (μαγική)
Elvish Sorceress
Elvish Sorceress
ουδέτερος
HP:41  MP:5  XP:100
σώμα με σώμα: 4 - 2
εξ αποστάσεως: 4 - 3  (επιβραδύνει)
εξ αποστάσεως: 7 - 4  (μαγική)
Elvish Enchantress
Elvish Enchantress
ουδέτερος
HP:50  MP:5  XP:180
σώμα με σώμα: 6 - 2
εξ αποστάσεως: 5 - 4  (επιβραδύνει)
εξ αποστάσεως: 9 - 4  (μαγική)
Elvish Sylph
Elvish Sylph
ουδέτερος
HP:60  MP:6  XP:150
σώμα με σώμα: 6 - 3  (μαγική)
εξ αποστάσεως: 6 - 5  (επιβραδύνει)
εξ αποστάσεως: 10 - 5  (μαγική)
Elvish Scout
Ξωτικοανιχνευτής
ουδέτερος
HP:32  MP:9  XP:32
σώμα με σώμα: 4 - 3
εξ αποστάσεως: 6 - 2
Elvish Rider
Ξωτικοκαβαλάρης
ουδέτερος
HP:46  MP:10  XP:75
σώμα με σώμα: 7 - 3
εξ αποστάσεως: 9 - 2
Elvish Outrider
Ξωτικοαγγελιοφόρος
ουδέτερος
HP:57  MP:10  XP:150
σώμα με σώμα: 7 - 4
εξ αποστάσεως: 8 - 3
Wose
Δενδροποιμένας
νομοταγής
HP:52  MP:4  XP:40
ενέδρα αναπλάθεται
σώμα με σώμα: 13 - 2
Elder Wose
Μεγάλος Δενδροποιμένας
νομοταγής
HP:64  MP:4  XP:100
ενέδρα αναπλάθεται
σώμα με σώμα: 19 - 2
Ancient Wose
Αρχαίος Δενδροποιμένας
νομοταγής
HP:80  MP:4  XP:150
ενέδρα αναπλάθεται
σώμα με σώμα: 25 - 2
Merman Hunter
Γοργόνος Κυνηγός
νομοταγής
HP:30  MP:6  XP:35
σώμα με σώμα: 4 - 2
εξ αποστάσεως: 5 - 3
Merman Spearman
Γοργόνος Λογχοφόρος
νομοταγής
HP:40  MP:6  XP:85
σώμα με σώμα: 6 - 2
εξ αποστάσεως: 6 - 4
Merman Javelineer
Γοργόνος Ακοντιστής
νομοταγής
HP:55  MP:6  XP:150
σώμα με σώμα: 8 - 2
εξ αποστάσεως: 10 - 4
Merman Netcaster
Γοργόνος Δικτυάς
νομοταγής
HP:40  MP:7  XP:80
σώμα με σώμα: 6 - 3
εξ αποστάσεως: 9 - 2  (επιβραδύνει)
Merman Entangler
Γοργόνος Παγιδευτής
νομοταγής
HP:55  MP:7  XP:150
σώμα με σώμα: 8 - 3
εξ αποστάσεως: 8 - 3  (επιβραδύνει)

Πίσω στην αρχή

Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2008-02-11 21:56+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit