Η Μάχη για το Wesnoth

Λίστα Μονάδων

Based on version 1.3.16

Πίσω στην αρχή

Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 4
Γοργόνοι
Merman Fighter
Γοργόνος Πολεμιστής
νομοταγής
HP:36  MP:6  XP:36
σώμα με σώμα: 6 - 3
Merman Warrior
Γοργόνος Μαχητής
νομοταγής
HP:50  MP:6  XP:80
σώμα με σώμα: 8 - 4
Merman Triton
Γοργόνος Τρίτωνας
νομοταγής
HP:60  MP:6  XP:150
σώμα με σώμα: 14 - 3
σώμα με σώμα: 19 - 2
Merman Hoplite
Γοργόνος Οπλίτης
νομοταγής
HP:52  MP:5  XP:150
απτόητος
σώμα με σώμα: 15 - 2
Merman Hunter
Γοργόνος Κυνηγός
νομοταγής
HP:30  MP:6  XP:35
σώμα με σώμα: 4 - 2
εξ αποστάσεως: 5 - 3
Merman Spearman
Γοργόνος Λογχοφόρος
νομοταγής
HP:40  MP:6  XP:85
σώμα με σώμα: 6 - 2
εξ αποστάσεως: 6 - 4
Merman Javelineer
Γοργόνος Ακοντιστής
νομοταγής
HP:55  MP:6  XP:150
σώμα με σώμα: 8 - 2
εξ αποστάσεως: 10 - 4
Merman Netcaster
Γοργόνος Δικτυάς
νομοταγής
HP:40  MP:7  XP:80
σώμα με σώμα: 6 - 3
εξ αποστάσεως: 9 - 2  (επιβραδύνει)
Merman Entangler
Γοργόνος Παγιδευτής
νομοταγής
HP:55  MP:7  XP:150
σώμα με σώμα: 8 - 3
εξ αποστάσεως: 8 - 3  (επιβραδύνει)
Mermaid Initiate
Mermaid Initiate
νομοταγής
HP:27  MP:6  XP:50
σώμα με σώμα: 7 - 1
εξ αποστάσεως: 8 - 2  (μαγική)
Mermaid Priestess
Mermaid Priestess
νομοταγής
HP:31  MP:6  XP:150
θεραπεύει
σώμα με σώμα: 5 - 3
εξ αποστάσεως: 6 - 4  (μαγική)
Mermaid Diviner
Mermaid Diviner
νομοταγής
HP:41  MP:6  XP:150
φωτίζει θεραπεύει
σώμα με σώμα: 7 - 3
εξ αποστάσεως: 8 - 4  (μαγική)
Mermaid Enchantress
Mermaid Enchantress
νομοταγής
HP:38  MP:6  XP:90
σώμα με σώμα: 9 - 1
εξ αποστάσεως: 14 - 2  (μαγική)
Mermaid Siren
Σειρήνα
νομοταγής
HP:49  MP:7  XP:150
σώμα με σώμα: 12 - 1  (μαγική)
εξ αποστάσεως: 15 - 3  (μαγική)

Πίσω στην αρχή

Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2008-02-11 21:56+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit