Η Μάχη για το Wesnoth

Λίστα Μονάδων

Based on version 1.3.16

Πίσω στην αρχή

Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 4
Gryphons
Gryphon
Γρυπαετός
ουδέτερος
HP:44  MP:9  XP:150
σώμα με σώμα: 10 - 3
Gryphon Rider
Καβαλάρης Γρυπαετού
ουδέτερος
HP:34  MP:8  XP:38
σώμα με σώμα: 12 - 2
Gryphon Master
Αφέντης Γρυπαετού
ουδέτερος
HP:51  MP:10  XP:150
σώμα με σώμα: 15 - 2

Πίσω στην αρχή

Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2008-02-11 21:56+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit