Η Μάχη για το Wesnoth

Λίστα Μονάδων

Based on version 1.3.16

Πίσω στην αρχή

Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 4
Γκόμπλιν
Goblin Spearman
Λογχοφόρος Καλικάντζαρος
χαοτικός
HP:18  MP:4  XP:18
σώμα με σώμα: 4 - 3
εξ αποστάσεως: 3 - 1
Goblin Impaler
Καλικάντζαρος παλουκωτής
χαοτικός
HP:26  MP:4  XP:150
σώμα με σώμα: 7 - 3  (Πρώτο χτύπημα)
εξ αποστάσεως: 5 - 1
Goblin Rouser
Έμπειρος Καλικάντζαρος
χαοτικός
HP:31  MP:4  XP:150
ηγεσία
σώμα με σώμα: 6 - 3
Wolf Rider
Λυκαναβάτης
χαοτικός
HP:32  MP:8  XP:30
σώμα με σώμα: 5 - 3
Goblin Knight
Ιππότης Καλικάντζαρος
χαοτικός
HP:49  MP:9  XP:65
σώμα με σώμα: 7 - 4
Direwolf Rider
Καβαλάρης Μεγάλου Λύκου
χαοτικός
HP:61  MP:10  XP:150
σώμα με σώμα: 9 - 4
σώμα με σώμα: 4 - 4  (δηλητήριο)
Goblin Pillager
Καλικάντζαρος Λεηλατητής
χαοτικός
HP:44  MP:9  XP:150
σώμα με σώμα: 7 - 3
εξ αποστάσεως: 6 - 2  (επιβραδύνει)

Πίσω στην αρχή

Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2008-02-11 21:56+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit