Η Μάχη για το Wesnoth

Λίστα Μονάδων

Based on version 1.3.16

Πίσω στην αρχή

Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 4
Drake Burner
Δρακοειδές Καυστήρας
νομοταγής
HP:42  MP:5  XP:43
σώμα με σώμα: 7 - 2
εξ αποστάσεως: 6 - 4
Fire Drake
Δρακοειδές της Φωτιάς
νομοταγής
HP:63  MP:5  XP:80
σώμα με σώμα: 9 - 2
εξ αποστάσεως: 7 - 5
Inferno Drake
Δρακοειδές της Κολάσεως
νομοταγής
HP:82  MP:5  XP:150
σώμα με σώμα: 12 - 2
εξ αποστάσεως: 8 - 6
Drake Flare
Δρκοειδές Φωτοβολίδας
νομοταγής
HP:54  MP:5  XP:80
ηγεσία
σώμα με σώμα: 8 - 3
εξ αποστάσεως: 7 - 4
Drake Flameheart
Δρκοειδές Φλογοβόλος
νομοταγής
HP:72  MP:5  XP:150
ηγεσία
σώμα με σώμα: 11 - 3
εξ αποστάσεως: 9 - 4
Drake Clasher
Δρκοειδές Συγκρουστής
νομοταγής
HP:43  MP:5  XP:45
σώμα με σώμα: 5 - 4
σώμα με σώμα: 6 - 4  (Πρώτο χτύπημα)
Drake Gladiator
Δρακοειδές Μονομάχος
νομοταγής
HP:66  MP:5  XP:95
σώμα με σώμα: 8 - 4
σώμα με σώμα: 6 - 5
σώμα με σώμα: 10 - 3
Drake Enforcer
Δρακοειδές Ενισχυτής
νομοταγής
HP:85  MP:5  XP:150
σώμα με σώμα: 11 - 4
σώμα με σώμα: 14 - 3
σώμα με σώμα: 8 - 5
Drake Slasher
Δρκοειδές Πετσοκόφτης
νομοταγής
HP:62  MP:5  XP:105
σώμα με σώμα: 11 - 3
σώμα με σώμα: 17 - 2  (Πρώτο χτύπημα)
Drake Warden
Δρκοειδές Αξιωματικός
νομοταγής
HP:82  MP:5  XP:150
σώμα με σώμα: 16 - 3
σώμα με σώμα: 23 - 2  (Πρώτο χτύπημα)
Drake Glider
Δρακοειδές Ανεμοπόρος
νομοταγής
HP:32  MP:8  XP:35
σώμα με σώμα: 6 - 2
εξ αποστάσεως: 3 - 3  (δεινός σκοπευτής)
Sky Drake
Δρακοειδές του Ουρανού
νομοταγής
HP:45  MP:9  XP:80
σώμα με σώμα: 6 - 3
εξ αποστάσεως: 5 - 3  (δεινός σκοπευτής)
Hurricane Drake
Δρακοειδές Τυφώνας
νομοταγής
HP:58  MP:9  XP:150
σώμα με σώμα: 8 - 3
εξ αποστάσεως: 8 - 3  (δεινός σκοπευτής)
Drake Fighter
Δρακοειδές Πολεμιστής
νομοταγής
HP:39  MP:6  XP:42
σώμα με σώμα: 7 - 3
εξ αποστάσεως: 3 - 3
Drake Warrior
Δρακοειδές Μαχητής
νομοταγής
HP:60  MP:6  XP:70
σώμα με σώμα: 11 - 3
εξ αποστάσεως: 5 - 3
Drake Blademaster
Δρακοειδές Μάστορας του Σπαθιού
νομοταγής
HP:80  MP:6  XP:150
σώμα με σώμα: 16 - 3
εξ αποστάσεως: 8 - 3
Saurian Skirmisher
Σαυράνθρωπος Ακροβολιστής
χαοτικός
HP:26  MP:6  XP:32
ακροβολιστής
σώμα με σώμα: 4 - 4
εξ αποστάσεως: 4 - 2
Saurian Ambusher
Σαυράνθρωπος Ενέδρας
χαοτικός
HP:36  MP:7  XP:55
ακροβολιστής
σώμα με σώμα: 6 - 4
εξ αποστάσεως: 5 - 2
Saurian Flanker
Σαυράνθρωπος Πλευρίτης
χαοτικός
HP:47  MP:7  XP:150
ακροβολιστής
σώμα με σώμα: 8 - 4
εξ αποστάσεως: 7 - 2
Saurian Augur
Σαυράνθρωπος Οιωνοσκόπος
χαοτικός
HP:22  MP:6  XP:28
heals +4
σώμα με σώμα: 4 - 2
εξ αποστάσεως: 5 - 3  (μαγική)
Saurian Oracle
Σαυράνθρωπος Μάντης
χαοτικός
HP:29  MP:6  XP:150
heals +4
σώμα με σώμα: 4 - 3
εξ αποστάσεως: 8 - 3  (μαγική)
Saurian Soothsayer
Σαυράνθρωπος Προφήτης
χαοτικός
HP:29  MP:6  XP:150
θεραπεύει
σώμα με σώμα: 5 - 2
εξ αποστάσεως: 6 - 3  (μαγική)

Πίσω στην αρχή

Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2008-02-11 21:56+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit