הקרב על ווסנות'

רשימת יחידות

Based on version 1.3.15

Back to start

רמה 0 רמה 1 רמה 2 רמה 3 רמה 4
טרול
Drake Clasher
מתקל דרקודמי
סדר
HP:43  MP:5  XP:45
קפ\: 5 - 4
קפ\: 6 - 4  (תקיפה ראשונה)
Drake Gladiator
גלדיטור דרקודמי
סדר
HP:66  MP:5  XP:95
קפ\: 8 - 4
קפ\: 6 - 5
קפ\: 10 - 3
Drake Enforcer
אוכף דרקודמי
סדר
HP:85  MP:5  XP:150
קפ\: 11 - 4
קפ\: 14 - 3
קפ\: 8 - 5
Drake Slasher
חותך דרקודמי
סדר
HP:62  MP:5  XP:105
קפ\: 11 - 3
קפ\: 17 - 2  (תקיפה ראשונה)
Drake Warden
מגן דרקודמי
סדר
HP:82  MP:5  XP:150
קפ\: 16 - 3
קפ\: 23 - 2  (תקיפה ראשונה)
Drake Fighter
לוחם דרקודמי
סדר
HP:39  MP:6  XP:42
קפ\: 7 - 3
טווח רחוק: 3 - 3
Drake Warrior
חייל דרקודמי
סדר
HP:60  MP:6  XP:70
קפ\: 11 - 3
טווח רחוק: 5 - 3
Drake Blademaster
אשף חרב דרקודמי
סדר
HP:80  MP:6  XP:150
קפ\: 16 - 3
טווח רחוק: 8 - 3
Drake Glider
דרקודמם דואה
סדר
HP:32  MP:8  XP:35
קפ\: 6 - 2
טווח רחוק: 3 - 3  (צליפה)
Sky Drake
דרקודם שחקים
סדר
HP:45  MP:9  XP:80
קפ\: 6 - 3
טווח רחוק: 5 - 3  (צליפה)
Hurricane Drake
הוריקן דרקודמי
סדר
HP:58  MP:9  XP:150
קפ\: 8 - 3
טווח רחוק: 8 - 3  (צליפה)
Armageddon Drake
דרקודם אש
סדר
HP:98  MP:5  XP:150
קפ\: 15 - 2
טווח רחוק: 12 - 6
Drake Burner
מבעיר דרקודמי
סדר
HP:42  MP:5  XP:43
קפ\: 7 - 2
טווח רחוק: 6 - 4
Fire Drake
דרקודם אש
סדר
HP:63  MP:5  XP:80
קפ\: 9 - 2
טווח רחוק: 7 - 5
Inferno Drake
דרקודם תופת
סדר
HP:82  MP:5  XP:150
קפ\: 12 - 2
טווח רחוק: 8 - 6
Drake Flare
בוהק דרקודמי
סדר
HP:54  MP:5  XP:80
מנהיגות
קפ\: 8 - 3
טווח רחוק: 7 - 4
Drake Flameheart
לב-להבה דרקודמי
סדר
HP:72  MP:5  XP:150
מנהיגות
קפ\: 11 - 3
טווח רחוק: 9 - 4

Back to start

Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2008-01-27 13:24+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit