הקרב על ווסנות'

רשימת יחידות

Based on version 1.3.13

Back to start

רמה 0 רמה 1 רמה 2 רמה 3 רמה 4
Monsters
Giant Spider
עכביש ענק
תוהו
HP:54  MP:6  XP:100
קפ\: 18 - 2  (רעל)
טווח רחוק: 8 - 3  (איטיות)
Cuttle Fish
דיונון
ניטרלי
HP:67  MP:8  XP:100
קפ\: 3 - 10  (נחיל)
טווח רחוק: 6 - 2  (רעל)
Fire Dragon
דרקון אש
תוהו
HP:101  MP:8  XP:100
מנהיגות
קפ\: 21 - 2
קפ\: 24 - 1
טווח רחוק: 14 - 4  (צליפה)
Giant Scorpion
עקרב ענק
ניטרלי
HP:40  MP:8  XP:100
קפ\: 9 - 1  (רעל)
קפ\: 4 - 4
Mudcrawler
זוחל בוץ
ניטרלי
HP:20  MP:3  XP:18
טווח רחוק: 4 - 3
Giant Mudcrawler
זוחל בוץ ענק
ניטרלי
HP:36  MP:4  XP:100
קפ\: 7 - 2
טווח רחוק: 5 - 3
Sea Serpent
נחשי ים הם יצורים מפלצתיים ענקיים, שמסוגלים להפוך ספינות לבדם.
תוהו
HP:85  MP:8  XP:100
קפ\: 18 - 2
Tentacle of the Deep
המשושים מהמעמקים הם השלוחות של מפלצת גדולה יותר שאורבת מתחת לגלים.
תוהו
HP:28  MP:2  XP:100
התחדשות
קפ\: 4 - 3
Wolf
Wolf
ניטרלי
HP:32  MP:8  XP:100
קפ\: 5 - 3
Yeti
יאטי
ניטרלי
HP:142  MP:5  XP:100
קפ\: 32 - 2

Back to start

Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2007-12-26 14:46+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit