Panther Lord

Animal Spirits
L2
Panther Spirit
(image)
Cost:50
HP:54
XP:90
MP:8
7 × 4 melee (blade)
L2
Panther Spirit
(image)
Cost:50
HP:54
XP:90
MP:8
nightstalk
7 × 4 melee (blade)
L3
Panther Spirit
(image)
Cost:50
HP:70
XP:150
MP:8
nightstalk
9 × 5 melee (blade)
L4
Panther Spirit
(image)
Cost:50
HP:82
XP:250
MP:9
nightstalk
12 × 5 melee (blade)
L5
Panther Spirit
(image)
Cost:50
HP:95
XP:500
MP:9
nightstalk, regenerates
16 × 5 melee (blade)
Dalefolk
L1
Channeler
(image)
Cost:18
HP:28
XP:50
MP:5
6 × 4 melee (cold) (magical)
L2
Beacon
(image)
Cost:40
HP:44
XP:100
MP:5
6 × 4 melee (cold) (magical)
9 × 3 ranged (cold) (magical)
L2
Mediator
(image)
Cost:34
HP:40
XP:100
MP:5
8 × 4 melee (cold) (magical)
11 × 3 melee (fire) (magical)
L3
Conduit
(image)
Cost:50
HP:57
XP:150
MP:5
11 × 4 melee (cold) (magical)
15 × 3 melee (fire) (magical)
L1
Herbalist
(image)
Cost:17
HP:27
XP:34
MP:5
heals +4
2 × 3 melee (blade)
4 × 2 ranged (arcane) (poison)
L2
Botanist
(image)
Cost:30
HP:39
XP:80
MP:5
cures, heals +8
3 × 4 melee (blade)
3 × 3 ranged (arcane) (poison)
L1
Herder
(image)
Cost:13
HP:28
XP:40
MP:6
3 × 3 melee (impact)
4 × 3 ranged (impact)
L2
Mountaineer
(image)
Cost:26
HP:45
XP:80
MP:6
6 × 3 melee (impact)
7 × 3 ranged (impact)
L1
Miner
(image)
Cost:13
HP:37
XP:50
MP:5
9 × 2 melee (blade)
L2
Delver
(image)
Cost:28
HP:54
XP:100
MP:5
8 × 4 melee (blade)
L2
Foreman
(image)
Cost:30
HP:57
XP:80
MP:5
leadership
14 × 2 melee (blade)
L1
Rocketeer
(image)
Cost:15
HP:30
XP:40
MP:5
3 × 2 melee (blade)
16 × 1 ranged (fire)
10 × 1 artillery (fire)
L2
Bombadier
(image)
Cost:29
HP:49
XP:85
MP:5
6 × 2 melee (blade)
24 × 1 ranged (fire)
20 × 1 artillery (fire)
L3
Battery
(image)
Cost:42
HP:64
XP:120
MP:5
9 × 2 melee (blade)
24 × 2 ranged (fire)
20 × 2 artillery (fire)
L1
Shifter
(image)
Cost:18
HP:32
XP:60
MP:5
shifter
3 × 2 melee (impact)
L2
Wilderman
(image)
Cost:30
HP:50
XP:90
MP:5
shifter
4 × 3 melee (impact)
L1
Shifter
(image)
Cost:18
HP:32
XP:60
MP:5
shifter
3 × 2 melee (impact)
L2
Wilderman
(image)
Cost:30
HP:50
XP:90
MP:5
shifter
4 × 3 melee (impact)
L1
Shifter
(image)
Cost:18
HP:32
XP:60
MP:5
shifter
3 × 2 melee (impact)
L2
Wilderman
(image)
Cost:30
HP:50
XP:90
MP:5
shifter
4 × 3 melee (impact)
L1
Shifter(Boar)
(image)
Cost:18
HP:32
XP:60
MP:6
shifter
5 × 3 melee (impact) (charge)
L2
Wilderman
(image)
Cost:30
HP:50
XP:90
MP:5
shifter
4 × 3 melee (impact)
L1
Shifter(Giant Beaver)
(image)
Cost:18
HP:32
XP:60
MP:6
shifter
5 × 4 melee (blade)
L2
Wilderman
(image)
Cost:30
HP:50
XP:90
MP:5
shifter
4 × 3 melee (impact)
L1
Shifter(bear)
(image)
Cost:18
HP:32
XP:60
MP:6
shifter
8 × 3 melee (impact)
L2
Wilderman
(image)
Cost:30
HP:50
XP:90
MP:5
shifter
4 × 3 melee (impact)
L1
Shifter(wolf)
(image)
Cost:18
HP:32
XP:60
MP:8
shifter
5 × 3 melee (blade) (marksman)
L2
Wilderman
(image)
Cost:30
HP:50
XP:90
MP:5
shifter
4 × 3 melee (impact)
L2
Wilderman
(image)
Cost:30
HP:50
XP:90
MP:5
shifter
4 × 3 melee (impact)
L2
Wilderman
(image)
Cost:30
HP:50
XP:90
MP:5
shifter
4 × 3 melee (impact)
L2
Wilderman(Beaver)
(image)
Cost:30
HP:50
XP:90
MP:6
shifter
6 × 5 melee (blade)
L2
Wilderman(Boar)
(image)
Cost:30
HP:50
XP:90
MP:6
shifter
7 × 3 melee (impact) (charge)
L2
Wilderman(bear)
(image)
Cost:30
HP:50
XP:90
MP:6
shifter
13 × 3 melee (impact)
L2
Wilderman(wolf)
(image)
Cost:30
HP:50
XP:90
MP:8
shifter
6 × 4 melee (blade) (marksman)
Darklanders
L1
Malice of the Gods
(image)
Cost:22
HP:24
XP:50
MP:5
8 × 2 ranged (arcane) (magical, slows, drains)
L1
Beastman
(image)
Cost:21
HP:37
XP:45
MP:5
9 × 2 melee (blade) (berserk)
L1
Viper
(image)
Cost:15
HP:28
XP:30
MP:6
2 × 2 melee (blade) (first strike, poison)
L2
Serpent
(image)
Cost:30
HP:43
XP:80
MP:6
3 × 3 melee (blade) (first strike, poison, slows)
L1
Beastman
(image)
Cost:21
HP:37
XP:45
MP:5
9 × 2 melee (blade) (berserk)
L2
Beastskull
(image)
Cost:40
HP:54
XP:100
MP:5
14 × 2 melee (blade) (berserk)
L1
Canoe
(image)
Cost:12
HP:31
XP:34
MP:6
4 × 2 melee (pierce)
4 × 4 ranged (pierce)
L2
Catamaran
(image)
Cost:22
HP:46
XP:150
MP:6
5 × 3 melee (pierce)
6 × 4 ranged (pierce)
L1
Hurler
(image)
Cost:14
HP:32
XP:44
MP:5
4 × 2 melee (pierce)
4 × 3 ranged (pierce) (backstab)
L2
Stalker
(image)
Cost:29
HP:45
XP:90
MP:5
5 × 3 melee (pierce)
6 × 3 ranged (pierce) (backstab)
L3
Whisper
(image)
Cost:46
HP:61
XP:90
MP:5
skirmisher
6 × 4 melee (pierce)
9 × 3 ranged (pierce) (backstab)
L2
Wasp
(image)
Cost:29
HP:46
XP:90
MP:5
6 × 3 melee (pierce)
4 × 3 ranged (pierce) (backstab, poison)
L1
Jaguar Rider
(image)
Cost:18
HP:35
XP:34
MP:8
4 × 4 melee (blade)
L2
Cheetah Rider
(image)
Cost:30
HP:48
XP:70
MP:10
8 × 3 melee (blade)
L2
Leopard Rider
(image)
Cost:30
HP:54
XP:70
MP:8
7 × 4 melee (blade)
L2
Panther Rider
(image)
Cost:30
HP:50
XP:70
MP:8
nightstalk
6 × 4 melee (blade)
L1
Malice of the Gods
(image)
Cost:22
HP:24
XP:50
MP:5
8 × 2 ranged (arcane) (magical, slows, drains)
L2
Wrath of the Gods
(image)
Cost:40
HP:36
XP:100
MP:5
9 × 3 ranged (arcane) (magical, slows, drains)
L3
Vengence of the Gods
(image)
Cost:50
HP:50
XP:150
MP:5
10 × 4 ranged (arcane) (magical, slows, drains)
5 × 3 melee (blade)
L4
Judgement of the Gods
(image)
Cost:60
HP:60
XP:150
MP:5
12 × 4 ranged (arcane) (magical, slows, drains)
5 × 5 melee (blade)
L1
Tribesman
(image)
Cost:13
HP:32
XP:40
MP:5
7 × 3 melee (blade)
L2
Guerrilla
(image)
Cost:28
HP:49
XP:80
MP:6
ambush
6 × 4 melee (blade)
10 × 1 ranged (pierce)
L2
Militia
(image)
Cost:28
HP:52
XP:80
MP:5
11 × 3 melee (blade)
L3
Guard
(image)
Cost:40
HP:67
XP:100
MP:5
16 × 3 melee (blade)
L1
Viper
(image)
Cost:15
HP:28
XP:30
MP:6
self-heal
2 × 2 melee (blade) (first strike, poison)
L2
Serpent
(image)
Cost:30
HP:43
XP:80
MP:6
self-heal
3 × 3 melee (blade) (first strike, poison, slows)
Freemen
L1
Aristocrat
(image)
Cost:16
HP:37
XP:48
MP:5
5 × 4 melee (blade)
6 × 2 melee (pierce) (backstab)
L2
Amir
(image)
Cost:30
HP:55
XP:100
MP:5
8 × 4 melee (blade)
6 × 3 melee (pierce) (backstab)
L3
Caliph
(image)
Cost:30
HP:68
XP:100
MP:5
11 × 4 melee (blade)
6 × 4 melee (pierce) (backstab)
L2
Vizier
(image)
Cost:32
HP:47
XP:120
MP:5
leadership
6 × 4 melee (blade)
7 × 3 melee (pierce) (backstab)
L3
Sultan
(image)
Cost:46
HP:62
XP:100
MP:5
leadership
8 × 4 melee (blade)
10 × 3 melee (pierce) (backstab)
L1
Camel Rider
(image)
Cost:17
HP:40
XP:42
MP:8
5 × 3 melee (blade)
L2
Mehariste
(image)
Cost:30
HP:60
XP:80
MP:9
9 × 3 melee (blade)
L3
Zamburak
(image)
Cost:40
HP:76
XP:100
MP:9
10 × 4 melee (blade)
20 × 1 ranged (pierce)
L2
Sand Rider
(image)
Cost:35
HP:52
XP:100
MP:7
7 × 4 melee (blade)
L3
Adventurer
(image)
Cost:50
HP:66
XP:100
MP:8
11 × 4 melee (blade)
L1
Chanter
(image)
Cost:18
HP:30
XP:45
MP:5
6 × 1 melee (impact)
6 × 3 ranged (impact) (magical, Stun)
L2
Howler
(image)
Cost:30
HP:40
XP:110
MP:5
7 × 2 melee (impact)
10 × 3 ranged (impact) (magical, Stun)
L3
Screecher
(image)
Cost:45
HP:56
XP:120
MP:5
7 × 3 melee (impact)
15 × 3 ranged (impact) (magical, Stun)
L1
Muezzin
(image)
Cost:18
HP:38
XP:45
MP:4
heals +4
8 × 2 melee (impact)
L2
Mufti
(image)
Cost:35
HP:53
XP:90
MP:5
cures, heals +8
8 × 3 melee (impact)
L3
Mullah
(image)
Cost:45
HP:70
XP:100
MP:5
cures, heals +8, illuminates
12 × 3 melee (impact)
L1
Sand Walker
(image)
Cost:11
HP:30
XP:34
MP:5
6 × 2 melee (pierce)
3 × 2 ranged (impact)
L2
Ensnarer
(image)
Cost:29
HP:42
XP:70
MP:5
6 × 3 melee (pierce)
7 × 2 ranged (impact) (slows)
L2
Guardsman
(image)
Cost:25
HP:60
XP:70
MP:5
13 × 2 melee (pierce) (first strike)
L3
Goun
(image)
Cost:38
HP:80
XP:100
MP:5
20 × 2 melee (pierce) (first strike)
L1
Wanderer
(image)
Cost:15
HP:34
XP:42
MP:5
5 × 3 melee (blade)
6 × 2 ranged (blade)
L2
Dervish
(image)
Cost:30
HP:42
XP:110
MP:6
skirmisher
9 × 3 melee (blade)
5 × 3 ranged (blade)
L3
Immortal
(image)
Cost:43
HP:62
XP:100
MP:6
skirmisher
14 × 3 melee (blade)
6 × 3 ranged (blade)
L2
Nomad
(image)
Cost:30
HP:50
XP:90
MP:6
6 × 4 melee (blade)
9 × 2 ranged (blade)
L3
Sheik
(image)
Cost:44
HP:64
XP:100
MP:6
9 × 4 melee (blade)
9 × 3 ranged (blade)
Herb Spirits
L2
Dark Herb Spirit
(image)
Cost:30
HP:65
XP:500
MP:4
ambush, regenerates
18 × 2 melee (impact)
L3
Diseased Herb Spirit
(image)
Cost:42
HP:80
XP:500
MP:4
ambush, regenerates
7 × 3 melee (impact)
4 × 10 ranged (insects) (drains, swarm)
L5
Elder Herb Spirit
(image)
Cost:80
HP:200
XP:500
MP:4
ambush, regenerates
20 × 5 melee (impact)
L2
Entangler Herb Spirit
(image)
Cost:30
HP:60
XP:500
MP:4
ambush, regenerates
3 × 7 melee (impact) (slows, berserk)
L2
Fungal Herb Spirit
(image)
Cost:30
HP:70
XP:500
MP:5
regenerates
6 × 4 melee (impact) (poison, drains)
Highlanders
L1
Brave
(image)
Cost:12
HP:40
XP:40
MP:5
7 × 3 melee (impact)
L2
Warrior
(image)
Cost:24
HP:66
XP:80
MP:5
8 × 4 melee (impact)
L3
Chief
(image)
Cost:40
HP:85
XP:100
MP:5
9 × 5 melee (impact)
L2
Elephant
(image)
Cost:24
HP:54
XP:78
MP:4
No ZoC
11 × 1 melee (impact) (Trample, Overrun)
3 × 3 ranged (pierce)
L3
Oliephant
(image)
Cost:45
HP:78
XP:100
MP:4
No ZoC
15 × 2 melee (impact) (Trample, Overrun)
5 × 3 ranged (pierce)
L1
Hippo
(image)
Cost:21
HP:38
XP:60
MP:6
10 × 2 melee (impact)
3 × 3 ranged (pierce)
L2
Hippopotamus
(image)
Cost:44
HP:56
XP:60
MP:8
14 × 2 melee (impact)
5 × 3 ranged (pierce)
L1
Hunter
(image)
Cost:12
HP:36
XP:40
MP:6
5 × 1 melee (blade)
4 × 4 ranged (pierce)
L2
Prowler
(image)
Cost:26
HP:55
XP:80
MP:6
5 × 2 melee (blade)
6 × 4 ranged (pierce)
L3
Man Hunter
(image)
Cost:42
HP:74
XP:100
MP:6
6 × 3 melee (blade)
10 × 4 ranged (pierce)
L1
Lion Warrior
(image)
Cost:19
HP:33
XP:48
MP:6
skirmisher
9 × 2 melee (pierce) (first strike)
L2
Lion Adept
(image)
Cost:35
HP:43
XP:100
MP:6
skirmisher, leadership
12 × 2 melee (pierce) (first strike)
L3
Lion Master
(image)
Cost:45
HP:60
XP:110
MP:6
skirmisher, leadership
14 × 3 melee (pierce) (first strike)
L2
Lion Renegade
(image)
Cost:35
HP:49
XP:110
MP:6
skirmisher
10 × 3 melee (pierce) (first strike)
L3
Lion Maverick
(image)
Cost:45
HP:66
XP:100
MP:6
skirmisher
11 × 4 melee (pierce) (first strike)
L1
Runner
(image)
Cost:15
HP:33
XP:34
MP:8
5 × 3 melee (pierce)
L2
Strider
(image)
Cost:26
HP:54
XP:70
MP:8
5 × 5 melee (pierce)
4 × 2 ranged (pierce)
L3
Wind Walker
(image)
Cost:35
HP:78
XP:70
MP:9
8 × 5 melee (pierce)
5 × 3 ranged (pierce)
L1
Witch Doctor
(image)
Cost:17
HP:30
XP:50
MP:5
heals +4
3 × 2 melee (blade)
4 × 3 ranged (arcane) (magical, hex)
L2
Shaman
(image)
Cost:34
HP:53
XP:110
MP:5
cures, heals +8
6 × 2 melee (blade)
6 × 3 ranged (arcane) (magical, hex)
L3
Spirit Wielder
(image)
Cost:50
HP:67
XP:150
MP:5
cures, heals +8
7 × 2 melee (blade)
12 × 4 ranged (arcane) (magical, hex)
L2
Warlock
(image)
Cost:34
HP:52
XP:110
MP:5
heals +4
4 × 2 melee (blade)
9 × 4 ranged (arcane) (magical, hex)
L3
Spirit Wielder
(image)
Cost:50
HP:67
XP:150
MP:5
cures, heals +8
7 × 2 melee (blade)
12 × 4 ranged (arcane) (magical, hex)
Humans
L1
Footpad
(image)
Cost:14
HP:30
XP:36
MP:7
4 × 2 melee (impact)
5 × 2 ranged (impact)
L2
Outlaw
(image)
Cost:28
HP:42
XP:77
MP:7
8 × 2 melee (impact)
6 × 3 ranged (impact)
L1
Thug
(image)
Cost:13
HP:32
XP:42
MP:5
5 × 4 melee (impact)
L2
Bandit
(image)
Cost:23
HP:50
XP:70
MP:5
8 × 4 melee (impact)
L1
Poacher
(image)
Cost:14
HP:32
XP:29
MP:5
3 × 2 melee (blade)
4 × 4 ranged (pierce)
L2
Trapper
(image)
Cost:27
HP:45
XP:65
MP:5
4 × 4 melee (blade)
6 × 4 ranged (pierce)
L3
Fugitive
(image)
Cost:53
HP:62
XP:150
MP:7
11 × 2 melee (impact)
7 × 4 ranged (impact)
L1
Thief
(image)
Cost:13
HP:24
XP:28
MP:6
4 × 3 melee (blade) (backstab)
L2
Rogue
(image)
Cost:24
HP:40
XP:70
MP:6
skirmisher
6 × 3 melee (blade) (backstab)
4 × 3 ranged (blade)
Imperialists
L1
Hardback
(image)
Cost:19
HP:35
XP:48
MP:8
8 × 2 melee (impact)
L2
Rock Rider
(image)
Cost:34
HP:56
XP:90
MP:8
8 × 3 melee (impact)
L3
Avalanche
(image)
Cost:45
HP:74
XP:90
MP:8
11 × 3 melee (pierce) (charge)
L3
Tank
(image)
Cost:48
HP:80
XP:90
MP:8
12 × 3 melee (impact)
L1
Legionnaire
(image)
Cost:15
HP:34
XP:44
MP:5
4 × 4 melee (blade)
3 × 2 ranged (pierce)
L2
Phalanx
(image)
Cost:42
HP:74
XP:120
MP:4
steadfast
14 × 3 melee (pierce) (first strike)
L2
Shock Troop
(image)
Cost:32
HP:50
XP:100
MP:5
7 × 3 melee (impact) (charge)
L3
Gargantaur
(image)
Cost:45
HP:67
XP:100
MP:5
12 × 3 melee (impact) (charge)
L2
Stalwart
(image)
Cost:32
HP:54
XP:84
MP:5
6 × 4 melee (blade)
6 × 2 ranged (pierce)
L3
Praetorion
(image)
Cost:40
HP:73
XP:120
MP:5
9 × 4 melee (blade)
6 × 3 ranged (pierce)
L1
Pelite
(image)
Cost:14
HP:33
XP:35
MP:6
6 × 2 melee (pierce) (first strike)
4 × 3 ranged (pierce)
L2
Velite
(image)
Cost:26
HP:44
XP:70
MP:6
skirmisher
10 × 2 melee (pierce) (first strike)
6 × 3 ranged (pierce)
L3
Equite
(image)
Cost:40
HP:62
XP:100
MP:6
skirmisher
14 × 2 melee (pierce) (first strike)
6 × 4 ranged (pierce)
L0
Sapper
(image)
Cost:9
HP:12
XP:100
MP:5
5 × 0 sapper (fire) (Sapper)
L1
Slinger
(image)
Cost:12
HP:30
XP:39
MP:5
4 × 2 melee (impact)
8 × 2 ranged (impact)
L2
Flinger
(image)
Cost:25
HP:47
XP:80
MP:5
7 × 2 melee (impact)
8 × 3 ranged (impact)
L2
Spiker
(image)
Cost:28
HP:44
XP:80
MP:5
5 × 3 melee (impact)
8 × 2 ranged (blade) (slows)
L3
Sorcerer
(image)
Cost:50
HP:55
XP:180
MP:5
60 × 1 ranged (insects) (magical)
L1
Standard
(image)
Cost:19
HP:36
XP:44
MP:5
Standard
3 × 3 melee (blade)
10 × 1 ranged (pierce)
L2
Centurion
(image)
Cost:40
HP:52
XP:100
MP:5
Standard, leadership
5 × 3 melee (blade)
10 × 2 ranged (pierce)
L3
Primus
(image)
Cost:50
HP:63
XP:140
MP:5
Standard, leadership
5 × 4 melee (blade)
14 × 2 ranged (pierce)
L4
Legatus
(image)
Cost:65
HP:78
XP:200
MP:6
Standard, leadership
7 × 4 melee (blade)
18 × 2 ranged (pierce)
Mechanical
L1
Ballista
(image)
Cost:18
HP:37
XP:50
MP:4
13 × 2 artillery (pierce)
10 × 2 ranged (pierce)
L2
Bolter
(image)
Cost:35
HP:62
XP:100
MP:4
13 × 3 artillery (pierce)
10 × 3 ranged (pierce)
L1
Galley
(image)
Cost:18
HP:40
XP:44
MP:7
5 × 2 melee (blade)
6 × 3 ranged (pierce)
L2
Trireme
(image)
Cost:30
HP:56
XP:150
MP:7
7 × 2 melee (blade)
12 × 1 melee (impact) (charge, water only)
9 × 3 ranged (pierce)
L3
Grand Trireme
(image)
Cost:50
HP:72
XP:150
MP:7
10 × 2 melee (blade)
17 × 1 melee (impact) (charge, water only)
11 × 3 ranged (pierce)
10 × 2 artillery (pierce)
L1
Longboat
(image)
Cost:16
HP:36
XP:40
MP:8
4 × 4 melee (blade)
4 × 2 ranged (pierce)
L2
Dragon Prow
(image)
Cost:30
HP:52
XP:80
MP:9
7 × 4 melee (blade)
7 × 2 ranged (pierce)
L1
Paddle Ship
(image)
Cost:22
HP:42
XP:60
MP:8
3 × 2 melee (blade)
10 × 2 artillery (impact)
L2
Paddle Warship
(image)
Cost:40
HP:62
XP:120
MP:8
4 × 4 melee (blade)
15 × 2 artillery (impact)
3 × 4 ranged (impact) (poison)
L3
Paddle Frigate
(image)
Cost:60
HP:82
XP:120
MP:8
5 × 4 melee (blade)
15 × 3 artillery (impact)
5 × 4 ranged (impact) (poison)
Monsters
L1
Giant Armadillo
(image)
Cost:15
HP:37
XP:90
MP:7
8 × 2 melee (impact)
L1
Giant Termite
(image)
Cost:15
HP:35
XP:90
MP:6
7 × 2 melee (blade)
L1
Leopard
(image)
Cost:20
HP:38
XP:90
MP:8
5 × 4 melee (blade)
L0
Lizard
(image)
Cost:5
HP:12
XP:100
MP:4
2 × 1 melee (blade) (berserk, poison)
L0
Raven
(image)
Cost:10
HP:12
XP:20
MP:8
2 × 3 melee (blade)
L1
Mynah
(image)
Cost:16
HP:18
XP:20
MP:9
3 × 4 melee (blade)
L2
Roc
(image)
Cost:30
HP:48
XP:90
MP:6
12 × 3 melee (blade)
L3
Great Roc
(image)
Cost:50
HP:65
XP:100
MP:6
18 × 3 melee (blade)
L1
Snapper
(image)
Cost:10
HP:25
XP:90
MP:5
steadfast
4 × 3 melee (blade)
L0
Toad
(image)
Cost:5
HP:7
XP:100
MP:3
1 × 1 melee (impact) (berserk, poison)
Pygmies
L1
Crocodile
(image)
Cost:17
HP:34
XP:42
MP:6
10 × 2 melee (blade)
L2
Grand Crocodile
(image)
Cost:29
HP:52
XP:90
MP:6
15 × 2 melee (blade)
L0
Knat
(image)
Cost:8
HP:15
XP:28
MP:6
self-heal
3 × 1 melee (impact)
2 × 5 ranged (pierce)
L1
Fly
(image)
Cost:15
HP:30
XP:44
MP:6
self-heal
4 × 2 melee (impact)
3 × 7 ranged (pierce)
L2
Mudfoot
(image)
Cost:29
HP:43
XP:100
MP:6
self-heal, Lurker
6 × 3 melee (blade) (backstab)
4 × 5 ranged (pierce)
L2
Stinger
(image)
Cost:27
HP:45
XP:90
MP:6
self-heal
5 × 4 melee (impact)
5 × 7 ranged (pierce) (poison)
L1
Piper
(image)
Cost:17
HP:28
XP:60
MP:5
self-heal
5 × 2 melee (blade)
3 × 8 ranged (insects) (drains, swarm)
L2
Charmer
(image)
Cost:32
HP:41
XP:120
MP:5
self-heal
5 × 3 melee (blade)
4 × 8 ranged (insects) (drains, swarm, poison)
L1
Puma
(image)
Cost:16
HP:31
XP:42
MP:6
self-heal, skirmisher
4 × 4 melee (blade)
L2
Lynx
(image)
Cost:28
HP:41
XP:100
MP:6
self-heal, skirmisher
6 × 5 melee (blade)
L3
Saber Cat
(image)
Cost:40
HP:56
XP:100
MP:6
self-heal, skirmisher
9 × 5 melee (blade)
L1
Spider Rider
(image)
Cost:21
HP:38
XP:50
MP:8
8 × 2 melee (blade) (poison)
L2
Great Spider
(image)
Cost:38
HP:60
XP:150
MP:8
9 × 3 melee (blade) (poison)
L2
Web Spitter
(image)
Cost:40
HP:56
XP:150
MP:8
9 × 2 melee (blade) (poison)
3 × 3 ranged (impact) (slows)
L1
Swamp Witch
(image)
Cost:15
HP:29
XP:45
MP:5
Decay, self-heal
3 × 3 melee (blade)
5 × 3 ranged (arcane) (magical)
L2
Toad-breath
(image)
Cost:33
HP:45
XP:100
MP:5
self-heal
4 × 3 melee (blade)
5 × 5 ranged (arcane) (magical, plague)
L3
Lizard Eye
(image)
Cost:50
HP:60
XP:100
MP:5
self-heal
6 × 3 melee (blade)
7 × 6 ranged (arcane) (magical, plague)
L2
Wyrd
(image)
Cost:30
HP:39
XP:100
MP:5
Decay, self-heal
3 × 5 melee (blade)
11 × 3 ranged (arcane) (magical)
L3
Sorceress
(image)
Cost:45
HP:54
XP:100
MP:5
Decay, self-heal
4 × 5 melee (blade)
13 × 4 ranged (arcane) (magical)
Statesmen
L2
Turtle
(image)
Cost:26
HP:50
XP:78
MP:6
6 × 4 melee (impact)
L1
Alchemist
(image)
Cost:17
HP:25
XP:50
MP:5
2 × 2 melee (blade)
2 × 3 ranged (arcane) (poison)
1 × 5 ranged (arcane) (slows)
L1
Alchemist
(image)
Cost:17
HP:25
XP:50
MP:5
2 × 2 melee (blade)
2 × 3 ranged (arcane) (poison)
1 × 5 ranged (arcane) (slows)
L2
Concoctionist
(image)
Cost:28
HP:38
XP:50
MP:5
6 × 2 melee (blade)
6 × 4 ranged (arcane) (poison)
5 × 5 ranged (arcane) (slows)
L2
Doctor
(image)
Cost:32
HP:34
XP:100
MP:5
cures, heals +8
3 × 3 melee (blade)
4 × 5 ranged (arcane) (slows)
L1
Boatsman
(image)
Cost:13
HP:32
XP:38
MP:6
steadfast
5 × 3 melee (impact)
L2
Turtle
(image)
Cost:26
HP:50
XP:78
MP:6
steadfast
6 × 4 melee (impact)
L3
Snapper
(image)
Cost:39
HP:64
XP:100
MP:7
steadfast
8 × 4 melee (impact)
12 × 3 melee (blade)
L1
Composite Bowman
(image)
Cost:17
HP:32
XP:44
MP:5
5 × 2 melee (blade)
7 × 3 ranged (pierce)
L2
Veteran Bowman
(image)
Cost:33
HP:47
XP:78
MP:5
7 × 2 melee (blade)
8 × 4 ranged (pierce)
L3
Elite Bowman
(image)
Cost:42
HP:59
XP:100
MP:5
11 × 2 melee (blade)
9 × 5 ranged (pierce)
L1
Horse Archer
(image)
Cost:18
HP:32
XP:45
MP:8
3 × 3 melee (blade)
6 × 3 ranged (pierce)
L2
Sagiharii
(image)
Cost:37
HP:50
XP:96
MP:8
5 × 3 melee (blade)
8 × 3 ranged (pierce)
L3
Clibbanarii
(image)
Cost:45
HP:66
XP:110
MP:8
8 × 3 melee (blade)
9 × 4 ranged (pierce)
L1
Loyalist
(image)
Cost:17
HP:33
XP:37
MP:6
5 × 4 melee (impact) (dauntless)
L2
Vassal
(image)
Cost:28
HP:50
XP:70
MP:6
8 × 4 melee (impact) (dauntless)
L3
Liegeman
(image)
Cost:38
HP:65
XP:120
MP:6
11 × 4 melee (impact) (dauntless)
L1
Regimenteer
(image)
Cost:14
HP:37
XP:42
MP:5
10 × 2 melee (blade)
L2
Guild Officer
(image)
Cost:35
HP:49
XP:90
MP:6
leadership
13 × 2 melee (blade)
L3
Merchant Lord
(image)
Cost:50
HP:64
XP:90
MP:6
leadership
19 × 2 melee (blade)
L2
Retainer
(image)
Cost:29
HP:53
XP:80
MP:5
11 × 3 melee (blade)
L3
House Guard
(image)
Cost:40
HP:64
XP:100
MP:5
15 × 3 melee (blade)
L1
Rider
(image)
Cost:16
HP:37
XP:42
MP:8
4 × 4 melee (blade)
L2
Raider
(image)
Cost:32
HP:60
XP:80
MP:8
7 × 4 melee (blade)
L3
Cataphract
(image)
Cost:43
HP:78
XP:115
MP:8
11 × 4 melee (blade)
L2
Wall Guard
(image)
Cost:35
HP:54
XP:100
MP:5
7 × 3 melee (blade)
6 × 4 ranged (pierce)
L3
Elite Bowman
(image)
Cost:42
HP:59
XP:100
MP:5
11 × 2 melee (blade)
9 × 5 ranged (pierce)
Stone Spirits
L1
Granite Spirit
(image)
Cost:16
HP:36
XP:42
MP:4
6 × 3 melee (impact)
6 × 1 ranged (impact)
L2
Granite Spirit
(image)
Cost:28
HP:50
XP:90
MP:4
9 × 3 melee (impact)
10 × 1 ranged (impact)
L3
Granite Spirit
(image)
Cost:40
HP:62
XP:120
MP:5
12 × 3 melee (impact)
14 × 1 ranged (impact)
L4
Granite Spirit
(image)
Cost:50
HP:74
XP:180
MP:5
16 × 3 melee (impact)
18 × 1 ranged (impact)
L5
Granite Spirit
(image)
Cost:65
HP:90
XP:100
MP:5
22 × 3 melee (impact)
24 × 1 ranged (impact)
Whities
L0
Bow Girl
(image)
Cost:9
HP:24
XP:30
MP:5
2 × 3 melee (blade)
4 × 3 ranged (pierce)
L1
Keeper
(image)
Cost:18
HP:36
XP:40
MP:6
4 × 3 melee (blade)
5 × 4 ranged (pierce)
L2
Huntress
(image)
Cost:32
HP:50
XP:80
MP:6
5 × 4 melee (blade)
8 × 4 ranged (pierce)
L3
Bow Lady
(image)
Cost:46
HP:62
XP:80
MP:6
7 × 4 melee (blade)
11 × 4 ranged (pierce)
L1
Storm Child
(image)
Cost:23
HP:28
XP:54
MP:5
2 × 3 melee (blade)
6 × 4 ranged (fire) (magical)
L2
Storm Witch
(image)
Cost:34
HP:40
XP:90
MP:5
3 × 3 melee (blade)
8 × 4 ranged (fire) (magical)
16 × 2 ranged (cold) (magical)
L3
Storm Lady
(image)
Cost:45
HP:52
XP:120
MP:5
4 × 3 melee (blade)
12 × 4 ranged (fire) (magical)
24 × 2 ranged (cold) (magical)
16 × 3 ranged (impact) (magical)
L4
Storm Queen
(image)
Cost:60
HP:67
XP:150
MP:5
5 × 3 melee (blade)
16 × 4 ranged (fire) (magical)
32 × 2 ranged (cold) (magical)
21 × 3 ranged (impact) (magical)
L1
Scout
(image)
Cost:15
HP:30
XP:40
MP:8
4 × 2 melee (blade)
6 × 2 ranged (blade)
L2
Raider
(image)
Cost:27
HP:45
XP:60
MP:8
5 × 3 melee (blade)
7 × 3 ranged (blade)
L1
Storm Guard
(image)
Cost:18
HP:35
XP:45
MP:4
steadfast
4 × 3 melee (pierce) (first strike, berserk)
6 × 2 ranged (pierce)
L2
Heart Guard
(image)
Cost:30
HP:50
XP:80
MP:4
steadfast
5 × 4 melee (pierce) (first strike)
6 × 3 melee (pierce) (first strike, berserk)
10 × 2 ranged (pierce)
L3
Soul Guard
(image)
Cost:40
HP:64
XP:100
MP:4
steadfast
8 × 4 melee (pierce) (first strike)
9 × 3 melee (pierce) (first strike, berserk)
10 × 3 ranged (pierce)
L1
Terror Rider
(image)
Cost:20
HP:36
XP:48
MP:7
7 × 2 melee (impact) (charge)
5 × 3 melee (pierce)
L2
Terror Strider
(image)
Cost:30
HP:56
XP:80
MP:7
11 × 2 melee (impact) (charge)
6 × 4 melee (pierce)
L1
Warder
(image)
Cost:13
HP:36
XP:39
MP:5
3 × 5 melee (impact) (counter)
L2
Guardian
(image)
Cost:24
HP:50
XP:74
MP:5
5 × 5 melee (impact) (counter)
L3
Sentinal
(image)
Cost:35
HP:63
XP:90
MP:6
skirmisher
8 × 5 melee (impact) (counter)
L2
Vigilante
(image)
Cost:24
HP:47
XP:74
MP:5
concealment
5 × 4 melee (blade) (backstab)
L1
Warrior
(image)
Cost:15
HP:39
XP:42
MP:6
9 × 2 melee (blade)
5 × 1 ranged (blade)
L2
Bard
(image)
Cost:25
HP:48
XP:84
MP:5
wardrums
4 × 4 melee (blade)
10 × 2 ranged (pierce)
L3
Balladier
(image)
Cost:40
HP:61
XP:30
MP:5
wardrums, saga
6 × 4 melee (blade)
15 × 2 ranged (pierce)
L2
Housecarl
(image)
Cost:28
HP:55
XP:80
MP:6
10 × 3 melee (blade)
9 × 1 ranged (blade)
L3
Thane
(image)
Cost:40
HP:72
XP:100
MP:6
11 × 4 melee (blade)
9 × 2 ranged (blade)
Last updated on Wed Mar 20 03:30:54 2024.